Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Snorre Storset ny chef för Wealth Management och ny vd för Nordea Bank Norge ASA

Pressmeddelande | 2016-01-14 09:00

Snorre Storset, 43, tillträder som chef för Wealth Management den 1 februari 2016, och som ny vd för Nordea Bank Norge ASA den 14 januari 2016.

Han efterträder Gunn Wærsted, 60, som valt att lämna sina befattningar i Nordea för att ägna sig åt en fortsatt aktiv karriär med bolagsstyrelsearbete. Hon blir kvar som rådgivare i Nordea till slutet av april 2016, varefter hon går i pension från banken.

– Jag vill tacka Gunn Wærsted för hennes enastående insatser som chef för Wealth Management, medlem i koncernledningen och vd för Nordea Bank Norge. Gunn har spelat en central roll i Nordeas utveckling. Under hennes ledning har Wealth Management blivit en ledande internationell kapitalförvaltare och den klart ledande i Norden, säger Casper von Koskull, vd för Nordeakoncernen.

Snorre Storset började i Nordea 2010 som chef för Products & Operations i Asset Management. Före det var han vd för Handelsbanken Liv. 2012 utsågs han till chef för Nordea Life & Pensions. I november 2015 utsågs han till medlem i koncernledningen och biträdande chef för Wealth Management. Snorre Storset har en magisterexamen i nationalekonomi och företagsekonomi från Norges Handelshøyskole (NHH).

– Han har gett prov på starkt ledarskap i sina tidigare befattningar. Som chef för Life & Pensions förde han organisationen genom en omfattande förändringsprocess, med stor framgång. Hans erfarenhet och kompetens kommer att säkra att vi förblir Nordens största och snabbast växande kapitalförvaltare, och även säkra Nordeas ställning som Nordens ledande bank, säger Casper von Koskull.

  
För ytterligare information:

Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige, tel 073 380 2263

      
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden