Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Konjunkturrapport: Allt växer – men hur länge?

Pressmeddelande | 2016-03-16 10:00

Tillväxten i den svenska ekonomin växlade upp förra året. Utsikterna för i år är fortsatt goda. Tillväxten dämpas dock senare under prognosperioden då stimulanserna avtar. Kostnadstrycket stiger men inte tillräckligt för att inflationen ska stabiliseras på 2 procent, enligt Nordeas konjunkturrapport.

”Vår bedömning är att BNP ökar med närmare 4 procent även i år. I de höga tillväxttalen syns en ljusning för exporten och en stark inhemsk ekonomi. Det stora inflödet av flyktingar märks i en ökad offentlig konsumtion.” säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Under 2017 dämpas tillväxten bland annat då räntorna inte längre faller.

De senaste 20 åren har priserna på bostäder ökat kraftigt, en utveckling som främst drivits av sjunkande räntor. Mycket talar för att svensk bostadsmarknad slagit i taket. Priserna kommer nu att stabiliseras delvis på grund av att räntorna har bottnat. Regleringar och en långsammare ökning av hushållsinkomster bidrar också. En ökad befolkning och begränsat utbud hindrar dock priserna från att sjunka.

Riksbankens strategi har varit att lyfta den importerade inflationen genom att hålla kronan svag och räknar sedan med att den inhemska inflationen ska ta över stafettpinnen. Om kronan stärks snabbt sjunker inflationen, vilket Riksbanken väntas motverka genom fortsatta stödköp av obligationer under hela 2016.

”Vi bedömer att Riksbanken snart anser sig vara klar med sina försök att få upp inflationen. Till viss del ser deras strategi ut att ha lyckats, då den inhemska inflationen verkar vakna till liv. Det är dock inte en tillräckligt stark uppgång för att inflationen ska stabiliseras på 2-procentsmålet”, säger Annika Winsth.

Världsekonomin har haft en tuff start på 2016. Detta beror bland annat på osäkerheten på de finansiella marknaderna och indikationer på svagare tillväxt runt om i världen.

”EU står inför stora politiska och ekonomiska utmaningar. Reformera eller ge upp den fundamentala gemensamma marknaden. Tillväxten inom EU är bräcklig samtidigt som behovet av strukturella reformer och implementering av nya regelverk är centrala.” säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal 2014 2015P 2016P
BNP, kalenderkorrigerad, % 3,8 3,8 2,2
Arbetslöshet, % 7,4 6,8 6,9
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt % 0,9 1,3 1,6
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP -0,3 -0,9 -1,1

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 614 86 08
Magnus Nelin, presschef, 072-145 26 40

Läs hela rapporten här.

Se en video-intervju med Annika Winsth.

Documents