Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Sju av tio svenskar befarar en bostadsbubbla - för grannen

Pressmeddelande | 2016-03-29 14:00

Efter flera år av en stabil tro på stigande bostadspriser har nu trenden brutits. Det visar Nordeas återkommande bostadsbarometer, där 49 % av svenskarna nu tror på stigande bostadspriser jämfört med 65 % för ett halvår sedan. Samtidigit minskar andelen som tror på stigande bostadsräntor från 33 % i höstas till 26 % nu.

-  Det är ändå varannan som räknar med stigande bostadspriser och ännu fler bland de yngre och medelålders. Bland 26-39-åringar är det 58 % som tror på stigande bostadspriser. Det är också i den åldern som bostadsfrågan verkligen står högt på agendan och det kan vara både positivt och negativt att man förväntar sig stigande bostadspriser, säger Nordeas Privatekonom Ingela Gabrielsson.

Det är dock tydliga regionala skillnader och det är framförallt stockholmare ( 56%) och smålänningar ( 54%) som tror på stigande bostadspriser.

En majoritet (65 %) är nöjda med sin ekonomiska situation avseende hus och bolån. Återigen sticker smålänningarna ut, där 82 % är nöjda. Endast sex procent anser att det egna hushållet har för stora lån, medan 76 % anser att många andra hushåll har för stora lån.

-  Det väcker frågan om vi har en realistisk syn på vår egen boendeekonomi. Vi borde nog titta lite närmare på den istället för att fundera över hur andras ekonomi ser ut. En majoritet på 69 % tror samtidigt att vi har en bostadsbubbla. Gäller det också bara andra hushåll än det egna?

Ett slopande av ränteavdragen skulle inte påverka ekonomin för 6 av 10 hushåll. Sju procent anser att de skulle få svårt att klara ekonomin. Det är kanske dags att se över ränteavdragens vara eller icke vara.

-  Det verkar vara en överdriven subvention. Skulle räntorna stiga snabbt är det dock möjligt att hushållen ändrar inställning, säger Ingela Gabrielsson.

Ytterligare en förändring som diskuteras är reavinstskatten. Skulle ett borttagande av den underlätta byte till en mer passande bostad? Det anser 24 % i genomsnitt och 35 % av stockholmarna.

-  Reavinstskatten som den är utformad idag upplevs som ett hinder framförallt för de som har sett en stor ökning av marknadsvärdet på sin bostad och som därför tvekar att förändra sin boendesituation. Då får vi en andel som egentligen har för stora bostäder, medan andra bor för trångt. Det blir ingen större omsättning av bostadsbeståndet, konstaterar Ingela Gabrielsson.

För mer information: Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea, 010-156 20 48

Documents

Pressmeddelanden