Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Matthew Elderfield ny chef för Group Compliance

Pressmeddelande | 2016-05-10 11:10

Matthew Elderfield, 50, har utsetts till chef för Group Compliance och medlem i Group Executive Management. Han börjar i Nordea senast den 9 november 2016.

– Vi har ställt upp ett ambitiöst mål: att bli bäst i klassen sett till regelefterlevnad. Detta förutsätter att vi fortsätter att driva på en stark risk- och regelefterlevnadskultur, och gör den till en integrerad del av vår affärsmodell. Jag är säker på att Matthew med sin omfattande internationella erfarenhet kommer att föra Nordea närmare det målet och driva på vår ökade fokusering på regelefterlevnad, säger vd Casper von Koskull.

Matthew Elderfield är just nu Global Head of Compliance hos Lloyds Banking Group, där han ansvarar för samtliga affärsområden (Retail, Wholesale och Wealth). Även Financial Crime-enheten hör till hans ansvarsområde.

Utöver Lloyds Banking Group har Matthew Elderfield haft en rad ledande internationella befattningar på tillsynsområdet, senast som vice chef för den irländska centralbanken, där han även var vice ordförande för den europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) och medlem i Managing Board för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA).

Johan Ekwall fortsätter som tillförordnad chef för Group Compliance till dess att Matthew Elderfield tillträder.
   

För ytterligare information:
Emma Rheborg, chef för External Group Communication, tel 0733 80 22 63
     
    
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden