Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Ny chef för Nordea Liv & Pension Sverige

Pressmeddelande | 2016-05-25 15:00

Johan Nystedt har utsetts till ny VD för Nordea Liv & Pension Sverige från den 1 juni 2016. Han är för närvarande finansdirektör för Nordea Life & Pensions på nordisk nivå. Johan efterträder Britta Burreau, som har utsetts till ny VD för KPA Pension.

Johan Nystedt är 40 år gammal och har varit anställd på Nordea sedan 2006. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

- Det är med stor glädje jag kan berätta att Johan blir Nordea Liv & Pensions nya chef. Han har spelat en viktig roll för den mycket framgångsrika utvecklingen av NLP under de senaste åren och han är tack vare sin kompetens verkligen rätt person att ta över den svenska VD-posten, säger Nils Bolmstrand, nordisk chef för Nordea Life & Pensions.

Nordea Life & Pensions är det största liv- och pensionsförsäkringsbolaget i Norden.

För ytterligare information:
Nils Bolmstrand, vd Nordea Life & Pensions, 073 357 75 25
Janina Pfalzer, pressekreterare, 076 495 33 78

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden