Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Självklart har varje 7-åring egen smartphone, men vad kostar det?

Pressmeddelande | 2016-05-26 14:00

Snart sagt varje barnfamilj utrustar sina barn med egna smartphones, surfplattor och liknande. Det visar en färsk undersökning från Nordea där föräldrar till barn i ålder 7-17 år fått svara på frågor om barnets elektroniska konsumtionsvanor.

Varannan 6-8-åring och varje 15 -17-åring har egna elektronikprylar. Det vanligaste är att ha en egen smartphone, och det är hela 85 % av barn mellan 7 och 17 år som har en sådan.
-   Det är en fantastisk utveckling vi befinner oss i. Barn av idag kommer att vara väl förberedda och är tidigt i livet en del av det digitala samhället. Det är helt enkelt självklart att barnen har tillgång till smartphones, surfplattor och datorer från tidig ålder. Det handlar både om att kunna koppla upp sig hemifrån mot skolans databas, och att kunna hänga med i det sociala livet med kompisarna.

Den elektroniska resan startar oftast med att barnet i sexårsåldern utrustas med en egen surfplatta. Närmare 90 % av landets sexåringar har en egen surfplatta, medan det bland tonåringarna är smartphone som regerar som ohotad etta. En mobiltelefon som inte är en smartphone är det i princip ingen som har.

Allra vanligast med smartphone är det i Norra mellansverige där 97 % har en sådan, medan man i Småland håller igen lite. Där är det 82 % som har egen smartphone och endast 43 % som har en surfplatta. I Västsverige är det 86 % som har en smartphone och 71 % som har en surfplatta.

Vad kostar det att utrusta barnen med de rätta elektronikprylarna?
-  Vi lägger i genomsnitt 3 200 kronor per barn och år på detta. 15 % uppger att de inte vet vad de lägger på barnens dataprylar, medan 30 % uppskattar att de lägger max 2 000 kronor per år. En andel på 14 % uppskattar att de lägger 6 000 kronor eller mer på ett år.

Undersökningen visat att det är en stor spridning i hur mycket pengar vi uppskattar att vi lägger på detta. (Vi lägger snarare mer än vad vi tror). Men det kostar nog mer än vad vi vet om.
-   Att så pass många som 15 % inte vet vad barnens elektroniska prylar kostar verkar inte bra säger Ingela Gabrielsson. Även om vi ser denna utgift som självklar så vore det bättre att känna till storleken på den säger hon.
Flickornas datavanor är dyrare än pojkarnas, och kostar 3 315 kronor per år i genomsnitt medan vi lägger 3 091 kr på pojkarna. En sextonåring är allra dyrast i drift och kostar uppskattningsvis 4 600 kr per år.
-  Undersökningen visar också att i stort sett alla föräldrar vill att barnen förstår och tar ansvar för sina pengar, sin konsumtion och sina elektronikprylar. En bra början är då att ha en realistisk uppfattning om vad barnens elektroniska prylar verkligen kostar. Först då kan vi vara bollplank och stöd åt våra unga i deras ekonomiska medvetenhet, säger Ingela Gabrielsson.
 
 
För mer information kontakta gärna
Ingela Gabrielsson, Privatekonom på Nordea, tel 070-2272477

Documents