Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

EBA-stresstest bekräftar Nordeas starka ställning

Pressmeddelande | 2016-07-29 23:10

Nordea har genomgått 2016 års stresstest som görs på banker i EU av Europeiska bankmyndigheten (EBA) i samarbete med Finansinspektionen, Europeiska kommissionen (EC) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB).
  
Nordeas starka kapitalposition och affärsmodell bekräftades av EBA:s EU-omfattande stresstest som publicerades i dag den 29 juli. I det negativa scenariot föll Nordeas kapitalrelation från 16,5 procent i slutet av 2015 till 14,1 procent i slutet av 2018. Den negativa effekten är jämförbar med stresstester med lika stränga villkor som genomförs internt och av tillsynsmyndigheter, och föranleder inga ändringar av Nordeas kapitalplanering eller kapitalmål. Det finns ingen förutbestämd nivå som en bank måste uppnå för få godkänt resultat i stresstestet.
  
Nordea har tagit del av beskeden som EBA lämnade i dag om det EU-omfattande stresstestet och bekräftar att EU:s banker kan jämföra sig mot resultaten av detta stresstest genom att tillämpa samma testmetoder.
  
Det negativa scenariot utformades av ECB/ESRB och omfattar en treårsperiod (2015-2018). Vid stresstestet användes ett antagande om en oförändrad balansräkning (per den 31 december 2015) och därmed beaktas inte framtida affärsstrategier eller åtgärder som bankledningen vidtar. Stresstestet är inte en prognos över Nordeas resultat.
  
  
EBA:s webbplats                                                 ECB:s webbplats
  
www.eba.europa.eu                                           www.ecb.europa.eu  
  
  
  
För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Magnus Nelin, presschef, tel 070 237 37 08
 
 
 
Nordea är en av Europas tio största universalbanker mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 30 000 medarbetare och 600 kontor. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Vi har en bred expertis som erbjuder ett omfattande utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. I Nordea bygger vi förtroendefulla relationer genom vårt starka engagemang i både kunder och samhälle.

Documents

Pressmeddelanden