Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea: Måttliga löneökningar försvårar för Riksbanken

Pressmeddelande | 2017-03-15 09:15

Årets avtalsrörelse väntas ge en löneökningstakt på 2,2 procent och låg löneglidning, långt under Riksbankens prognos. Det innebär att den mjuka hållningen från Riksbanken kan förlängas. Lönerna utvecklas i måttlig takt trots att arbetsmarknaden blir allt mer högkvalificerad. Det framgår av Nordeas arbetsmarknadsrapport.

Sedan 2005 har sysselsättningen bland högutbildade ökat med 805 000 personer. Arbetsmarknaden har aldrig varit så högkvalificerad som nu, oavsett om vi ser till de sysselsattas utbildningsnivå eller jobbens kvalifikationskrav. Det har varit en strukturomvandling i det tysta: idag är halva arbetsmarknaden högkvalificerad.

- Det har drivits av att allt fler har högre utbildning och är ett gott betyg för arbetsmarknaden. Det är också en indikation på att vi inte behöver oroa oss överdrivet mycket över att hälften av dagens jobb kan försvinna – jobb försvinner och kommer till varje dag, säger Nordeas senioranalytiker Susanne Spector.

Trots en relativt stark arbetsmarknad framgår det av Nordeas rapport att löneökningstakten i avtalsrörelsen landar på samma nivå (2,2 procent) som föregående år.  

- Det beror främst på att industrin är den bransch som sätter normen samtidigt som den direkta och indirekta sysselsättningen inom industrin minskat på senare år. Dessutom har reallönerna utvecklats relativt starkt under lång tid, förklarar Susanne Spector.

Men de låga nominella löneökningarna försvårar för Riksbanken att nå inflationsmålet, menar Susanne Spector.

- På kort sikt får Riksbanken söka efter andra faktorer för att nå sitt inflationsmål. Om ingenting överraskar är det sannolikt att Riksbankens får fortsätta hålla penningpolitiken expansiv, kanske längre än många idag väntar sig.

För ytterligare information:
Susanne Spector, senioranalytiker, tel 010 157 1625
Petter Brunnberg, presschef, tel 0738 66 10 87
 

Documents