Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordeas konjunkturrapport: Växtvärk i Sverige

Pressmeddelande | 2017-03-28 10:00

Tillväxten i den svenska ekonomin är överraskande stark och prognoserna pekar fortsatt uppåt. För 2017 ser BNP-tillväxten ut att återigen landa på 3 procent. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Trots det blir löneökningarna låga i ett historiskt perspektiv, skriver Nordea i sin konjunkturrapport.

- Den globala konjunkturuppgången skapar förutsättningar för en återhämtning av den svenska exporten, vilken har tyngts av en dämpad efterfrågan allt sedan finanskrisen, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Den inhemska efterfrågan fortsätter enligt Nordeas prognoser att växa i god takt, om än något långsammare än vad banken räknat med i tidigare prognoser.

- Givet de mycket gynnsamma förutsättningarna skulle utvecklingen i den inhemska ekonomin kunna vara betydligt starkare. Till exempel är hushållens sparande rekordhögt vilket påverkar konsumtionen negativt, säger Annika Winsth.

Trots hög tillväxt och stark utveckling av arbetsmarknaden så revideras prognosen för löneutvecklingen ned. Nordea prognoserar att lönerna ökar med i genomsnitt 2,5 procent i år och 2,8 procent under nästa år, vilket är tydligt under det historiska snittet. Den förhållandevis dämpade löneutvecklingen bidrar till att det inhemska inflationstrycket förblir lågt under hela prognosperioden.  

- Riksbankens utmaning att nå inflationsmålet består och den första räntehöjningen dröjer till andra halvåret 2018, säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal 2016 2017P 2018P
BNP, kalenderkorrigerad, % 3,0 3,0 2,3
Arbetslöshet, % 6,9 6,7 6,5
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt % 1,4 1,8 1,5
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,9 0,2 0,0

Läs hela rapporten här.
 
För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 010-156 94 61
Petter Brunnberg, presschef, 0738 66 10 87

Documents

Pressmeddelanden