Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea: Hela Sverige växer

Pressmeddelande | 2017-04-21 09:00

Ljusa globala konjunkturutsikter lyfter hela Sverige. Sex svenska regioner ligger bland de tio med högst sysselsättningsgrad inom EU. Samtidigt går utvecklingen mot en mer kunskapsintensiv arbetsmarknad snabbt i hela landet. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

– Västsverige med Göteborg i spetsen väntas ha toppat tillväxtligan 2016 på 4,0 procent och optimismen i Västsverige är på sin högsta nivå på sex år, säger Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea.

Västsverige har haft en stark utveckling, inte minst på grund av att fordonsindustrin går starkt vilket också ökar efterfrågan i den privata tjänstesektorn. Alla regioner får dock draghjälp av en starkare internationell konjunktur och växer snabbare än normalt.

– Störst skillnad mot tidigare syns i de mindre regionerna som alla är mycket beroende av hur det går i våra exportländer, säger Susanne Spector.

Även svensk sysselsättning är urstark. Stockholmsregionen har EU:s högsta sysselsättningsgrad (15–74 år) enligt siffror från Eurostat. Västsverige ligger på andra plats och Småland med öarna ligger trea.

– Sex av åtta svenska regioner ligger bland de tio främsta inom EU. Detta är ett mycket gott betyg för svensk arbetsmarknad, säger Susanne Spector.

Utvecklingen mot en mer kunskapsintensiv arbetsmarknad går dessutom snabbt. Idag är ungefär halva arbetsmarknaden högkvalificerad, från 58 procent i Mälardalen till 42 procent i Småland med öarna. Samtidigt står många arbetslösa idag långt från arbetsmarknaden och det finns redan betydande arbetskraftsbrist i många regioner.

BRP (%) fasta priser 2014 2015 2016P 2017P 2018P
Västsverige 2,9 5,4 4,0 3,0 2,5
Sydsverige 3,3 3,3 3,4 2,6 2,0
Småland med öarna 1,1 3,3 3,0 2,2 1,3
Mälardalen 3,7 4,7 3,7 3,3 2,9
Mellansverige 1,0 2,8 2,5 1,9 1,6
Norra Sverige -0,3 2,0 1,8 1,0 0,5
Sverige 2,6 4,1 3,3 2,8 2,2

Länk till Regionala Utsikter

För ytterligare information:
Susanne Spector, senioranalytiker, tel. 010 157 1625
Petter Brunnberg, presschef, tel. 0738 66 10 87

Om Regionala Utsikter
Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige fram till 2018. Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport som ges ut två gånger per år. Prognosen för 2016 till 2018 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi som fördelas på Sveriges olika regioner*. Nästa nummer av Regionala Utsikter kommer i september 2017.

*Regionerna i rapporten är indelade efter följande: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Mälardalen (Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län), Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Östergötlands län) samt Norra Sverige (Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län).

Documents

Pressmeddelanden