Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordeas kommentar till frågor från medierna om en utredning initierad av den danska åklagarmyndigheten

Pressmeddelande | 2017-08-15 16:45

Nordea Bank i Danmark fick förra veckan ett väntat besök av representanter för danska åklagarmyndigheten (statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet, SØIK), med anledning av att de nu har inlett en officiell utredning.

- Det var ett förväntat besök. Det följer på den kritik som danska finansinspektionen framförde i juni 2016 om överträdelser av penningtvättslagen hos Nordea Bank Danmark A/S. Vid den tidpunkten överlämnades ärendet – i enlighet med dansk administrativ praxis – till åklagarmyndigheten för vidare utredning, säger Julie Galbo, Chief Risk Officer i Nordea Bank AB.

I juni 2015 genomförde danska finansinspektionen en granskning av hur Nordea i Danmark följt regelverken för bekämpning av penningtvätt. Slutrapporten resulterade i kritik, och den 17 juni 2016 överlämnades ärendet, i enlighet med dansk administrativ praxis, till åklagarmyndigheten för ytterligare utredning.

- Vi fokuserar på att samarbeta till fullo med åklagarmyndigheten, och vi är inställda på att säkerställa åtkomst till all relevant information, säger Julie Galbo och fortsätter:

- Det här har varit ett ärende sedan sommaren 2015, och att det nu är dags för det naturliga nästa steget i processen ser vi som positivt. Vi hoppas kunna avsluta ärendet i samarbete med den danska åklagarmyndigheten så snart som möjligt.

Nordea inledde en satsning på bekämpning av penningtvätt i juni 2015. Satsningen fokuserar på att säkerställa robusta, koncernomfattande standarder och processer. I samband med detta samlade Nordea huvuddelen av sin verksamhet för bekämpning av penningtvätt, som avser kundkännedom, sanktionsbevakning och transaktionsövervakning, i en central enhet. Dessutom stärker Nordea de funktioner och processer som är inriktade på regelefterlevnad. Idag har Nordea totalt 1 500 medarbetare som arbetar på heltid med dessa frågor. Att få den pågående utredningen avslutad går alltså hand i hand med detta arbete. 

För ytterligare information:
Stine Wind, presschef, Danmark, +45 40 45 10 72

Documents