Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea och DNB har slutfört sammanslagningen av sina baltiska verksamheter

Pressmeddelande | 2017-10-01 21:00

Den 25 augusti 2016 ingick Nordea och DNB avtal om att slå samman sina verksamheter i Estland, Lettland och Litauen för att skapa en ledande, oberoende leverantör av finansiella tjänster i Baltikum. Affären förutsatte att tillsynsmyndigheterna gav sitt godkännande. Efter att respektive tillsynsmyndighet gett sitt godkännande slutfördes transaktionen.

Luminor blir den tredje största leverantörer av finansiella tjänster i Baltikum, med en andel på 16 procent av inlåningsmarknaden och 23 procent av utlåningsmarknaden. Luminors kundstock kommer att bestå av Nordeas cirka 350 000 kunder och DNB:s cirka 930 000 kunder i de tre länderna. Banken kommer att ha cirka 3 000 medarbetare och cirka 15 miljarder i tillgångar. Bruttoutlåningen kommer att uppgå till cirka 12 miljarder euro, inklusive utlåning till både privatkunder och företag, och inlåningen till 9 miljarder euro. Luminor får en kärnprimärkapitalrelation på 17 procent och ett kärnprimärkapital på 1,6 miljarder euro.

Nordea får 56 procent av de ekonomiska rättigheterna och 50 procent av rösträtten i det nya bolaget. I Nordeas resultat återfinns Luminor under posten Resultatandelar i intresseföretag, från och med fjärde kvartalet 2017. 

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 67 12

Documents