Förväntningar på bopriser vänder ner

Pressmeddelande | 2017-10-19 09:00

Pessimismen smyger sig in på den svenska bostadsmarknaden. Det visar Nordeas senaste Boendebarometer. Andelen svenskar som tror på stigande bostadpriser sjunker och andelen som tror på stigande räntor ökar jämfört med senaste mätningen i våras.

- Ett uppvaknande är på gång. Fler inser att vi inte kommer att ha evigt stigande bostadspriser och låga bostadsräntor, och det är ju klokt, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Enligt Nordeas Boendebarometer är det nu 13 procent som tror på fallande bostadspriser, en ökning från 8 procent i våras. Andelen som tror på stigande priser har fallit kraftigt från 56 procent i våras till 46 procent under hösten.

- Samtidigt som många bostadsägare kanske oroar sig över en eventuell prisjustering på marknaden ska vi inte glömma att många som står utanför bostadsmarknaden välkomnar stabilare eller rent av lägre priser, säger Ingela Gabrielsson.

När det gäller utvecklingen av bolåneräntor har en majoritet av svenska folket länge räknat med oförändrade nivåer. Höstens mätning visar att 53 procent nu tror på stigande bostadsräntor medan bara 40 procent tror på oförändrade räntor. Trots det verkar inte svenskarna oroa sig nämnvärt. Hela 85 procent säger sig klara en bolåneränta på 5 procent.

- Frågan är om det verkligen stämmer. Samtidigt som majoriteten säger sig klara högre räntor uppger 40 procent av hushållen att de inte räknat på hur en räntehöjning faktiskt skulle slå, det gör mig lite orolig, säger Ingela Gabrielsson.

Trots ökad pessimism är det fortfarande många, hela 40 procent av de tillfrågade, som planerar renovering, underhåll och tillbyggnader. Renoveringarna finansieras av de flesta, 73 procent, med sparade pengar medan 22 procent planerar att låna på bostaden.

- Det är bra att vi underhåller vårt boende. Då bevarar eller höjer vi värdet på bostaden och då är det inte fel att belåna bostaden, men det måste naturligtvis ställas i relation till familjens lån och utgifter i övrigt, säger Ingela Gabrielsson.

I Nordeas Boendebarometer framgår det även att varannan tillfrågad både vill och kan hjälpa sina barn ekonomiskt med den första bostaden. Men nästan var femte säger sig inte ha möjlighet trots att de gärna önskar bidra.

- Det är inte förvånande då det krävs en hel del pengar till en kontantinsats idag. Frågan är om det ens är rimligt att förvänta sig föräldrahjälp i den utsträckningen, säger Ingela Gabrielsson.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 0702 27 24 77
Petter Brunnberg, presschef, tel. 0738 66 10 87

Documents