Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea och Norrsken i unikt samarbete som ska bana väg för fler nya entreprenörer

Pressmeddelande | 2018-01-08 09:00

Nordea och Norrsken House ska med gemensamma krafter stödja företagare som löser de största problemen som världen står inför.

I år inleder Nordea och Norrsken ett samarbete för att stödja entreprenörer som löser de stora samhällsutmaningarna.  

- Nordea kommer att direkt bidra till det ekosystem för impact tech som håller på att byggas upp i Stockholm, och ökar sannolikheten för att entreprenörerna kan lyckas, säger Funda Sezgi hos Norrsken Foundation.  

Att engagera sig i samhället är ett viktigt inslag i Nordeas strategi för hållbara affärer, och visar på hur banken kan spela en central roll i att driva samhället i en bättre riktning framåt.  

- Med Nordeas position som den största nordiska banken har vi verkligen möjlighet att påverka samhället i stort. Vi vill samarbeta med företag, kunder och fintech-bolag på nya sätt, där alla vinner. Norrsken Foundation och deras sätt att hjälpa entreprenörer att uppfylla hela sin potential är just den typen av initiativ som vi vill stödja, säger Anna Storåkers, Sverigechef Nordea.  

Genom samarbeten som detta vill Nordea göra en verklig skillnad. Nordeas omfattande expertis, finansiella verksamhet och frivilliginsatser är något som verkligen behövs bland unga företag och företagsägare. 

- Genom att inleda samarbete med Norrsken Foundation kan vi utnyttja vår kunskap och tillämpa den i den fas där den behövs som mest. Vi är beroende av att företag i Norden blomstrar och går bra. Tillsammans vill vi stå för det extra bränslet som gör att de når ända fram, säger Peter Dalmalm, head of commercial banking Sweden, Nordea.  

- Alla företag behöver en bank, och därför är det väldigt glädjande att få jobba med den bästa. Vi hoppas att andra följer i Nordeas fotspår och väljer att stödja entreprenörer på det här sättet, säger Erik Engellau-Nilsson, vd på Norrsken Foundation.  

Norrsken House har skapat ett unikt ekosystem där entreprenörskap, företagande och teknik kombineras för att lösa de största samhällsproblemen. Med över 100 företag och en ständigt ökande efterfrågan på dess stöd har Norrsken skapat en miljö som fungerar som en språngbräda in på den nordiska marknaden för startupföretag. Nordea blir en partner till Norrsken under tre år och medverkar i evenemang, föreläsningar och seminarier under hela året.  

Fakta 

Nordea blir en partner till Norrsken från och med januari 2018 och kommer att medverka i evenemang, föreläsningar och seminarier samt bidra med rådgivning, expertis och stöttning till företagen som sitter på Norrsken House.  

Norrsken House ägs till fullo av Norrsken Foundation, en politiskt och religiöst obunden, ideell organisation med målet att hjälpa nya teknikföretag att göra livet bättre för 1 miljard människor.  

Kontaktpersoner Nordea
Tomas Björklund, strategic event and sponsoring director, 070 755 74 42
Annie Lindmark, management partner, 072 142 03 55
Afroditi Kellberg, presschef, 073 350 55 99 

Kontaktpersoner Norrsken
Funda Sezgi, chief house officer, funda [at] norrskenfoundation.org

Documents