Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea har ansökt om notering av Nordea Holding Abp på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn

Pressmeddelande | 2018-02-02 09:00

Nordea Bank AB (publ) har idag, på det helägda dotterbolaget Nordea Holding Abps (”Nordea Finland”) vägnar, ansökt om upptagande av Nordea Finlands aktier till handel på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn.

Ansökan är en del av förberedelserna inför den planerade flytten av moderbolagets säte till Finland. Under förutsättning att flytten genomförs, vilket bland annat kräver beslut vid Nordeas årsstämma den 15 mars 2018, och att Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn godkänner ansökan, är avsikten att handeln i Nordea Finlands aktie inleds under hösten.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 67 12

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:00 CET den 2 februari 2018.

Documents

Pressmeddelanden