Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordiska banker undersöker gemensam betalinfrastruktur

Pressmeddelande | 2018-02-09 09:30

De nordiska betalningsmarknaderna är bland de mest utvecklade och väl fungerande i världen. Privatpersoner och företag i Norden har tillgång till betaltjänster av hög kvalitet. Samtidigt är de nuvarande betalningsmarknaderna i Norden väldigt olika utformade, trots nära band mellan länderna. En harmonisering av de nationella infrastrukturerna och de tjänster som erbjuds skulle underlätta för gränsöverskridande betalningar och främja handel mellan de nordiska länderna och därmed stimulera tillväxt och sysselsättning.

Därför undersöker en grupp av svenska, danska, norska och finska banker tillsammans för närvarande möjligheten att skapa en nordisk betalningsinfrastruktur med gemensamma produkter. Målet är att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor (SEK, DKK, NOK och EUR). Med utgångspunkt i öppet tillträde och gemensamma europeiska standarder, är ambitionen att den gemensamma infrastrukturen ska bidra till ökad konkurrens mellan nordiska betalleverantörer.

Utöver ökad integration kommer en harmoniserad nordisk betalningsinfrastruktur skapa en bättre grund för innovation och stärka utvecklingen av nya produkter och tjänster till nytta för alla användare. Det medför i sin tur att Norden kan bibehålla sin position som ett av världens mest digitala områden. Dessutom uppfylls dagens högt ställda krav på att betalningsinfrastruktur ska vara säker, effektiv och snabb.

Initiativet har samma målsättning som pågående nationella infrastrukturprojekten i Norge och Sverige, men siktar på att uppnå dessa på en nordisk nivå.  

Projektet kommer att hålla fortlöpande samtal med berörda intressenter.

Bankerna bakom initiativet är Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank.

För ytterligare information:

Claes Eliasson, tf Chef för externkommunikation, tel 072 141 67 12 

Documents

Pressmeddelanden