Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Finska Finansinspektionen fastställer Nordeas systemriskbuffert till 3 procent

Pressmeddelande | 2018-06-29 16:30

Idag den 29 juni beslutade finska Finansinspektionens styrelse om tillämpningen av systemriskbufferten i Finland. För Nordeakoncernen blir kravet efter flytten att hålla 3 procent kärnprimärkapital för systemriskbufferten från 1 juli 2019. Den beslutade nivån på 3 procent ökar tydligheten i kapitalkraven och skiljer sig inte från det krav som för närvarande gäller för Nordeakoncernen i Sverige enligt pelare 1.  

Utöver tillämpningen av systemriskbufferten beslutade finska Finansinspektionens styrelse idag också om tillämpningen av buffertarna för globala och övriga systemviktiga institut (G-SII och O-SII). Den buffert som ska gälla blir systemriskbufferten på 3 procent, eftersom endast den högre av dessa kapitalbuffertar är tillämplig enligt nuvarande regelverk.

De framtida kapitalkraven för Nordea enligt den gemensamma tillsynsmekanismen består av flera delar. Med beslutet om systemriskbufferten har nu pelare 1-kraven slutligt fastställts. De beslut som återstår avser det övergripande riskexponeringsbeloppet (REA) och pelare 2-bedömningen. Dessa beslut kommer i vederbörlig ordning att fattas av tillsynskollegiet.  

I samband med sin ansökan om banklicens åtog sig Nordea frivilligt att från den 1 oktober 2018 följa tillsynskollegiets gemensamma beslut från 2018 till dess att Europeiska centralbanken har fattat beslut om tillsynskrav, utarbetade i enlighet med tillsynsbedömningen (SREP) 2019 genom den gemensamma tillsynsmekanismen.  

Nordea ska fortsatt vara en välkapitaliserad bank och avser att behålla kreditbetyget AA även efter flytten av moderbolaget. Nordea behåller sin kapital- och utdelningspolicy oförändrad.

För ytterligare information: 

Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 0733 50 55 99

Documents