Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea säljer Nordea Ejendomme

Pressmeddelande | 2018-08-28 13:15

Nordea har tecknat avtal med fastighetsförvaltningsbolaget DEAS A/S om att sälja det danska fastighetsbolaget Nordea Ejendomme. Transaktionen väntas vara slutförd före årsskiftet.

- Efter att ha sålt Nordea Liv & Pension i Danmark förra året ser vi det som ett naturligt steg för Nordea att sälja sin fastighetsförvaltning för att i stället fokusera på kärnverksamheten. I DEAS har vi hittat en ägare med de bästa förutsättningarna att vidareutveckla Nordea Ejendomme och betjäna bolagets kunder, och även att göra de investeringar som krävs för att vara en attraktiv affärspartner i framtiden, säger Snorre Storset, chef för Asset & Wealth Management i Nordea.

Nordea Ejendomme förvaltar en fastighetsportfölj om cirka 3 miljarder euro, med Nordea Liv & Pension och andra institutionella investerare som uppdragsgivare. Nordea Ejendomme är störst i Danmark inom uthyrning av kommersiella fastigheter, med cirka 2 700 uthyrningar av kontors-, butiks- och lagerlokaler och uthyrningar av cirka 1 150 bostadsfastigheter.

De kundportföljer som idag förvaltas av Nordea Ejendomme kommer att övertas av DEAS Asset Management A/S. I samband med förvärvet välkomnar DEAS ett 90-tal medarbetare från Nordea Ejendomme.

- Nordea Ejendommes profil passar mycket bra ihop med DEAS. Genom detta förvärv tar vi ett stort steg mot att bli investerarnas främsta samarbetspartner inom både kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning, säger Henrik Dahl Jeppesen, vd för DEAS.

Transaktionen väntas efter slutförandet resultera i en kapitalvinst på cirka 35 miljoner euro för Nordea. Planen är att bokföra kapitalvinsten under fjärde kvartalet 2018 under posten Övriga rörelseintäkter. Kostnaderna minskar med cirka 8 miljoner euro per år och intäkterna med cirka 16 miljoner euro per år.

Transaktionsavtalet är undertecknat, dock förutsätter detaljerna och slutförandet under fjärde kvartalet 2018 godkännande från berörda myndigheter.

För ytterligare information:
Tenna Schoer, presstalesperson, Nordea, +45 70 80 11 62

Documents