Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea har beslutat att verkställa fusionsplanen

Pressmeddelande | 2018-09-26 14:50

Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp har beslutat att genomföra flytten av moderbolagets säte till Finland, som är medlem i den europeiska bankunionen. Flytten genomförs den 1 oktober 2018.

Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp har idag beslutat att verkställa fusionsplanen och därmed flytten av sätet för Nordeakoncernens moderbolag till Finland, med verkan från 1 oktober 2018. Besluten grundas på att Nordeakoncernen nu har erhållit alla nödvändiga godkännanden för att kunna genomföra fusionen.

Genom att ha moderbolagets säte i ett land som är medlem i bankunionen säkerställs på bästa sätt att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara banker.

Nordea räknar med att flytten gynnar kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas intressen. Nordea fortsätter att vara en tillförlitlig partner som strävar efter att erbjuda sina kunder den bästa servicen på marknaden när som helst och var som helst, och ur ett kundperspektiv väntas inga förändringar i den dagliga verksamheten.

All bankverksamhet bedrivs av Nordea Bank AB (publ) fram till den 30 september 2018. Från och med 1 oktober 2018 bedrivs den av Nordea Bank Abp.

 
För ytterligare information:
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 073 350 5599 

Documents