Nordea har fått besked från ECB om kapitalnivåer under övergångsperioden

Pressmeddelande | 2018-10-11 14:30

Den 9 oktober 2018 informerade Europeiska centralbanken (”ECB”) Nordea om de miniminivåer för pelare 2-kapital som ska tillämpas under övergångsperioden (från 1 oktober 2018 till dess att ECB har fattat beslut om tillsynskrav utarbetade i enlighet med det slutliga gemensamma beslutet om kapital för Nordeakoncernen 2019, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2019). Detta är i linje med Nordeas förväntningar och tidigare meddelanden.[1] 

Nordea har åtagit sig att frivilligt följa det gemensamma beslutet för 2018 till dess att ECB har fattat beslut om tillsynskrav i enlighet med det gemensamma beslutet för 2019. Det frivilliga åtagandet motsvarar ett kärnprimärkapital på 21 651 mn euro. Åtagandet innebär att kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till minst 13,7 procent vid utgången av fjärde kvartalet 2018, baserat på aktuella prognoser. Den prognosticerade kärnprimärkapitalrelationen för fjärde kvartalet 2018 uppgår till cirka 15,4 procent.  

Under övergångsperioden förväntas Nordea inom ramen för pelare 2 hålla minst 4 945 mn euro i kärnprimärkapital, motsvarande en prognosticerad nivå på cirka 3,1 procent, för fjärde kvartalet 2018.  

Nordeas kapital- och utdelningspolicy förblir oförändrad.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 0722 350 515
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, 073 350 5599 


[1] Nordea, pressmeddelande, Nordea har fått tillstånd från ECB att fortsätta använda befintliga interna modeller, 17 augusti 2018

Documents

Pressmeddelanden