Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Resultat för tredje kvartalet 2018

Regulatoriskt pressmeddelande | 2018-10-24 07:30

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”Tredje kvartalet var utmanande, och vi är inte nöjda med intäktsutvecklingen. Räntenettot var stabilt, medan avgifts- och provisionsintäkterna och framför allt nettoresultat av poster till verkligt värde var svaga, huvudsakligen till följd av svåra marknadsförhållanden och lägre företagsaktivitet.

Emellertid fortsatte vi att leverera på vårt kostnadsprogram, kreditkvaliteten var alltjämt stark och kapitalrelationerna nådde nya rekordnivåer.

Kundnöjdheten förbättrades för tredje kvartalet i rad, framför allt i Sverige. Utlåningsvolymerna ökar, och inflödet av nya uppdrag ser mer lovande ut inför fjärde kvartalet.

Årets tredje kvartal blev ett historiskt kvartal för Nordea när vi slutförde vår flytt till bankunionen och Finland. Flytten är ett led i Nordeas övergripande strategi och gör det möjligt för oss att verka i en miljö som erbjuder stabilitet, förutsägbarhet och lika villkor. Flytten påverkar inte koncernens affärsmodell, men den hjälper oss att skärpa vårt fokus på att vidareutveckla banken och bli en ännu bättre bank för våra kunder, medarbetare och aktieägare.

Den 13 september meddelade Nordea och DNB att Blackstone förvärvar 60 procent av samtliga aktier i Luminor. Nordea kommer under de närmaste åren att sälja sitt resterande innehav på 20 procent till Blackstone. Den 15 oktober slutfördes försäljningen av vår private banking-verksamhet i Luxemburg.  

Jag kan konstatera att Nordea nu är ompositionerat till att vara en helt Nordenfokuserad bank med en mycket tydlig och enkel struktur och en rekordstark balansräkning, som gör att vi kan bli en ännu bättre bank för våra kunder samtidigt som vi strukturellt sänker kostnaderna och ökar effektiviteten.”

Tredje kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2017 (tredje kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2018) 

 • Räntenetto 1 072 mn euro, -10 %; -8 % i lokala valutor (0 %, 0 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter 2 046 mn euro, -14 %; -12 % i lokala valutor (-19 %, -19 % i lokala valutor)
 • Kostnader 1 136 mn euro, -6 %; -3 % i lokala valutor (-2 %, -1 % i lokala valutor) 
 • Resultat före kreditförluster 910 mn euro, -22 %; -21 % i lokala valutor (-34 %, -34 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 44 mn euro, -44 %; -44 % i lokala valutor (-25 %, -28 % i lokala valutor) 
 • Rörelseresultat 866 mn euro, -21 %; -19 % i lokala valutor (-35 %, -35 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 20,3 % jämfört med 19,3 % (20,3 % jämfört med 19,9 %)  
 • K/I-tal 56 % jämfört med 51 % (56 % jämfört med 45 %)
 • Kreditförlustrelation 8 punkter jämfört med 10 punkter (8 punkter jämfört med 10 punkter) 
 • Avkastning på eget kapital 8,7 % jämfört med 10,5 % (8,7 % jämfört med 13,9 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,17 euro jämfört med 0,21 euro (0,17 euro jämfört med 0,27 euro) 

Valutakurser som använts för kv3 2018 avseende poster i resultaträkningen: 7,4503 DKK , 9,5900 NOK och 10,2414 SEK

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 1020   
Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15   
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 073 350 5599

Senaste kvartalsresultat

Informationen i detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07:30 EET (06:30 CET) den 24 oktober 2018.

Documents