Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas mångfaldschef får jämställdhetspris

Pressmeddelande | 2018-11-13 09:00

Nordeas mångfaldschef Åsa Nilsson Billme tar på tisdagen emot årets Anna-pris för sitt engagemang och sin målmedvetenhet vad gäller arbetet med jämställdhet och mångfald inom Nordeakoncernen. Priset delas ut till någon som utmärkt sig i finansbranschen.

Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO, delar varje år gemensamt ut priset till någon som utmärkt sig inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet i finansbranschen.

”Åsa Nilsson Billme är en eldsjäl som på ett målmedvetet sätt skapat struktur, engagemang och förståelse för mångfaldsfrågorna inom Nordea-koncernen”, lyder den inledande motiveringen.

Åsa Nilsson Billme har bland annat varit med och inrättat en mångfaldskommitté med representanter från Nordeas koncernledning för att lyfta mångfaldsfrågorna i koncernen. Mångfaldsfrågorna drivs också inom respektive landsenhet genom samverkan mellan ledning, HR och fackliga representanter.

Åsa Nilsson Billme har både fördjupat och breddat Nordeas mångfaldshetsarbete till att omfatta osynliga funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD, psykisk ohälsa och dyslexi. Hon prisas också för sitt engagemang i Pride.

– Åsa har gjort ett fantastiskt jobb med att driva bankens jämställdhets- och mångfaldsfrågor tillsammans med många andra på Nordea och det är väldigt glädjande att hon nu uppmärksammas med det fina Anna-priset. Vi ska känna oss stolta över det vi har åstadkommit hittills, och se detta som motivation till att fortsätta driva dessa viktiga frågor framåt, säger Casper von Koskull, VD och koncernchef för Nordea.

Mångfald och inkludering är i allra högsta grad ett lagarbete, poängterar Åsa Nilsson Billme.
– Jag är väldigt hedrad att få ta emot priset som jag delar med alla i Nordea. Utan alla medarbetares engagemang och driv skulle vi inte komma någonstans. Vi arbetar bland annat strukturerat med jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i vår kultur, arbetsmiljö och rekrytering. Samtidigt har vi mycket kvar att göra, och det här priset uppmuntrar oss att göra ännu mer.

En rad initiativ har lanserats för att öka andelen kvinnor på alla chefspositioner i organisationen, bland annat med krav i rekryteringsprocesserna på att båda könen ska vara representerade i sluturvalet. Åsa Nilsson Billme arbetar även för ökad inkludering genom medarbetarledda grupper inriktade på jämställdhet, funktionsvariationer, HBT-frågor och olika nationaliteter som arbetar med alltifrån arbetsmiljö till att samarbeta med Nordeas produktutvecklare.

– Genom kraften i medarbetarna kan vi både få en bättre arbetsmiljö och bättre produkter till våra kunder där affärsnytta är ledstjärnan, säger Åsa Nilsson Billme.

Priset, som offentliggjordes den 9 oktober, delas ut den 13 november i samband med finansbranschens stora mångfaldsdag.
  

För ytterligare information:
Afroditi Kellberg, presschef, tel: 0733-50 55 99

Documents