Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea en av bankerna bakom FN:s ansvarsprinciper

Pressmeddelande | 2018-11-26 09:00

I dag presenterar Nordea, tillsammans med Förenta Nationerna och 27 andra banker i världen, principerna för ansvarsfulla banker vid ett FN-möte i Paris. Principerna ska hjälpa banksektorn att anpassa sig till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.

Nordea är den enda nordiska banken bland de 28 banker som utarbetat ansvarsprinciperna tillsammans med FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI). Tillsammans har de 28 bankerna ett förvaltat kapital på 17 biljoner dollar. 

Koncernchefer från 12 av bankerna deltar i dag i ceremonin som hålls i Paris. En av dem är Casper von Koskull, vd och koncernchef för Nordea. 

- Genom våra produkter och tjänster vill vi främja omställningen till en koldioxidsnål ekonomi och bidra till att uppfylla samhällsmålen enligt Parisavtalet samt FN:s hållbarhetsmål och vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Det handlar om att begränsa riskerna, stärka motståndskraften och skapa förutsättningar för ett bättre samhälle. Vi befinner oss på en gemensam resa mot en hållbar framtid, säger Casper von Koskull. 

Principerna ska fastställa banksektorns roll och ansvar för att skapa och finansiera en hållbar framtid. Principerna anger vad det innebär att vara en ansvarsfull bank. De fungerar som en global standard som ska säkerställa att bankerna skapar värde både för sina aktieägare och för samhället i stort.  

Nu går principerna ut på ett sex månader lång global remissrunda innan de ska undertecknas av bankerna från hela världen vid FN:s generalförsamling i New York i september 2019. Remissrundan ger banker och andra intressenter över hela världen möjlighet att lämna sina synpunkter på principerna och bidra till deras slutliga utformning. De kan också visa att de stödjer principerna genom att ansluta sig till dem. 

- Genom att ta fram dessa principer sätter Nordea och de övriga bankerna i arbetsgruppen ett tydligt mål för banksektorn och gör det möjligt för investerare, politiker och myndigheter, kunder och samhället att jämföra banker och ställa dem till svars. Jag är mycket stolt över att Nordea har kunnat delta i utformningen av principerna för ansvarsfulla banker på ett så aktivt sätt, säger Sasja Beslik, chef för hållbara finanser i Nordea. 

De sex principerna för hållbara banker i korthet: 

  1. Anpassning: Vi ska anpassa vår affärsstrategi så att den överensstämmer med och bidrar till att vi uppfyller den enskilda individens behov samt samhällsmålen enligt Parisavtalet, FN:s hållbarhetsmål samt relevanta nationella och regionala regler. Vi ska fokusera vårt arbete på områden där vi kan få störst resultat. 
  2. Påverkan: Vi ska ständigt öka vår positiva påverkan och samtidigt minska vår negativa påverkan, och hantera riskerna för människor och miljön som uppstår genom vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster.  
  3. Kunder: Vi ska arbeta på ett ansvarsfullt sätt med våra kunder för att främja en hållbar verksamhet och möjliggöra ekonomisk aktivitet som skapar välstånd både i dag och för kommande generationer. 
  4. Intressenter: Vi ska på ett förebyggande och ansvarsfullt sätt rådfråga, engagera och samarbeta med relevanta intressenter för att uppnå samhällsmålen. 
  5. Styrning och fastställelse av mål: Vi ska fullgöra vårt åtagande att följa dessa principer genom effektiv styrning och en ansvarsfull kultur där vi visar att vi är beslutsamma och beredda att ta ställas till svars genom att fastställa och offentliggöra mål avseende de områden där vi har störst påverkan. 
  6. Öppenhet och ansvar: Vi ska regelbundet se granska hur vi, enskilt och kollektivt, lever efter dessa principer samt vara öppna med och ta ansvar för vår positiva respektive negativa påverkan, och hur vi bidrar till samhällsmålen. 

Den fullständiga versionen av principerna för ansvarsfulla banker finns här: www.unepfi.org/banking/bankingprinciples

För ytterligare information: 
Sasja Beslik, chef för Sustainable Finance, tel: 0733-57 73 10
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel: 0733-50 55 99

Documents