Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Försäljningen av Nordea Ejendomme slutförd

Pressmeddelande | 2018-11-29 15:20

Samtliga villkor har nu uppfyllts för försäljningen av det danska fastighetsbolaget Nordea Ejendomme, som meddelades den 28 augusti 2018, och affären slutfördes den 29 november 2018.

Affären väntas resultera i en kapitalvinst på cirka 35 miljoner euro för Nordea. Planen är att redovisa kapitalvinsten under fjärde kvartalet 2018 under posten Övriga rörelseintäkter. Kostnaderna minskar med cirka 8 miljoner euro per år och intäkterna med cirka 16 miljoner euro per år.

För ytterligare information: 
Tenna Schoer, presstalesperson, +45 7080 1162

Documents