Nordea Liv & Pension i samarbete med Världsnaturfonden WWF

Pressmeddelande | 2018-12-14 10:00

Nordea Liv & Pension Sverige har tillsammans med Världsnaturfonden WWF slutit ett samarbetsavtal för att gemensamt bidra till ökad kunskap om hållbara investeringar. Samarbetsavtalet ska också främja kunskapsutbyte i hur man idag analyserar och utvärderar portföljer för att investera i linje med Parisavtalet.

En viktig del i Nordea Liv & Pensions investeringsstrategi är att analysera företags hållbarhetsarbeten då hållbara företag har bättre förutsättningar att framgångsrikt möta marknadens nya krav. Idag uttrycker fler kunder också en önskan om att spara till pensionen på ett hållbart sätt - något som Nordea Liv & Pension ser mycket positivt på. Samarbetet med WWF skapar en bra plattform för kunskapsutbyte där WWF får insyn i hur Nordea Liv & Pension Sverige arbetar med sin hållbarhetsanalys. Nordea Liv & Pension Sverige får i sin tur tillgång till portföljanalyser med en ny metod (PACTA) som ger möjlighet att på ett mer långsiktigt sätt utvärdera företags hantering av klimatrisker. Gemensamt ska parterna identifiera möjligheterna att integrera analysmetoden i Nordea Liv & Pension Sveriges förvaltning.

- Vi är väldigt glada över samarbetet med WWF som är ett viktigt steg i vår utveckling inom hållbarhetsområdet. Den nya metoden innebär att vi använder en så kallad framåtblickande scenarioanalys. Metoden kallas för PACTA och visar hur väl portföljers innehav i noterade aktier och företagsobligationer stämmer överens med Parisavtalets klimatmål. Vi är övertygade om att företag med aktivt klimatarbete skapar förutsättningar för hög avkastning och att våra kunder uppskattar Nordeas påverkansarbete för en mer hållbar framtid, säger Johan Nystedt, VD Nordea Liv & Pension Sverige.

Genom ett långsiktigt samarbete med WWF tar Nordea Liv & Pension ytterligare ett kliv i sin strävan att leva upp till det globala Parisavtalets mål att göra finansiella flöden förenliga med en omställning mot låga växthusgasutsläpp och en utveckling som är motståndskraftig till klimatförändringar. Avtalet mellan Nordea Liv & Pension och WWF består inledningsvis av portföljanalys, integrering och samverkan.

Nordea Liv & Pension Sverige erbjuder pensions-, kapital- och riskförsäkringsprodukter till privatpersoner och företag genom Nordeas kontor i Sverige. Bolaget förvaltade den 31 december 2017 ett kapital om drygt 134 miljarder SEK.

För ytterligare information: 

Afroditi Kellberg, presschef: 0733 50 55 99

Documents