Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Cevian Capital investerar i Nordea

Regulatoriskt pressmeddelande | 2018-12-21 09:10

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Insiderinformation

Idag tillkännagav Cevian Capital ett innehav i Nordea Bank Abp motsvarande cirka 2,3 procent av det totala antalet aktier och rösträtter. Cevian Capital meddelade också att man avser att ta plats i Nordea Bank Abp:s valberedning.

- Nordeas valberedning tycker att det är glädjande att Cevian ser potential till värdeökning i Nordea och välkomnar Cevian Capital att ta plats i valberedningen och delta i dess arbete, som gör goda framsteg. Valberedningen räknar med att slutföra sitt arbete i februari 2019, för att i tid kunna lämna sina förslag till Nordeas styrelse som kommer att publicera kallelsen till den ordinarie bolagsstämman, säger Kari Stadigh, valberedningens ordförande och koncernchef för Sampo Group Oyj. 
  

För ytterligare information om Nordeas valberedning:
Kari Stadigh, tel +358 10 516 0004 

För annan information om Nordea:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

  
Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.10 CET den 21 december 2018.

Documents