Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea ändrar boräntorna

Pressmeddelande | 2019-01-09 08:00

Onsdagen den 9 januari gör Nordea förändringar i boräntorna

Nordea höjer boräntan med tre månaders löptid och ett års löptid med 0,20 procentenheter till 2,09 procent respektive 2,19 procent samt boräntan med två års löptid med 0,15 procentenheter till 2,14 procent. Samtidigt sänks boräntan med tre års löptid med 0,10 procentenheter till 1,89 procent.

”De korta marknadsräntorna har stigit efter Riksbankens besked om höjd reporänta, vilket gör att vi har fått högre upplåningskostnader. Samtidigt är trenden för de längre marknadsräntorna snarare nedåtgående och därför väljer vi nu att ytterligare sänka boräntan på ett av våra bundna alternativ”, säger Michael Skytt, bolånechef på Nordea.

Under hösten sänkte Nordea samtliga längre, bundna boräntor, däribland boräntan med tre, fyra respektive fem års löptid.

”Vi vill ha ett konkurrenskraftigt erbjudande eftersom det har varit väntat att Riksbanken ska börja höja reporäntan i långsam takt och intresset från kunderna har varit stort. Vi bedömer att läget är bra för våra kunder att binda hela eller delar av sin bolåneportfölj för att på så vis hantera sin ränterisk”, säger Michael Skytt.

Nordea har tidigare sänkt boräntan med tre månaders löptid i två omgångar under våren 2018.

Ränteändringen börjar gälla från och med onsdag den 9 januari 2019.

Löptid Förändring
Procentenheter
Villa BostadsrättFritidshus
3 mån bunden ränta +0,20 2,09
1 år bunden ränta +0,20 2,19
2 år bunden ränta +0,15 2,14
3 år bunden ränta -0,10 1,89
4 år bunden ränta 1,99
5 år bunden ränta 2,29
8 år bunden ränta 2,99

För ytterligare information:
Michael Skytt, bolånechef, nås via pressjouren, tel: 0771-40 10 60
Afroditi Kellberg, presschef, tel: 0733-50 55 99  

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com. 

Documents