Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordeas valberedning nu kompletterad med en representant från Cevian Capital

Pressmeddelande | 2019-01-10 18:15

Cevian Capital tillkännagav den 21 december 2018 ett innehav på cirka 2,3 procent av aktierna i Nordea Bank Abp. Som en följd av detta har valberedningen idag vid sitt möte godkänt Cevian Capitals begäran om en plats i valberedningen och utsett Christer Gardell som ytterligare ledamot i valberedningen.

Valberedningen fortsätter sitt arbete och räknar med att ha slutfört sitt uppdrag i februari 2019, så att förslagen finns med i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman.

Valberedningens sammansättning:

Kari Stadigh, verkställande direktör och koncernchef för Sampo plc, valberedningens ordförande
Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden
Hans Sterte, chef för Investment Management hos Alecta
Risto Murto, verkställande direktör för Varma
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande
Christer Gardell, managing partner och medgrundare, Cevian Capital AB

Den ordinarie bolagsstämman hålls torsdagen den 28 mars 2019 i Helsingfors.

För ytterligare information:
Kari Stadigh, +358 10 516 0004 
  
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents