Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea gör nedskrivning av goodwill efter riskminskning i den ryska portföljen

Pressmeddelande | 2019-01-16 09:00

Nordea har, som ett led i en medveten minskning av risken i banken, minskat sin utlåning i Ryssland med mer än 60 procent sedan 2014, inklusive en avyttring av privatlåneportföljen. Som en följd av den här riskminskningen kommer Nordea under fjärde kvartalet 2018 att skriva av den goodwill motsvarande 141 mn euro som avser Ryssland. Detta bokförs som en avskrivning.

Goodwillnedskrivningen påverkar inte kassaflödet eller kärnprimärkapitalrelationen, och får en marginellt positiv inverkan på bankens avkastning på eget kapital från 2019 och framåt.  

Den här goodwillnedskrivningen ingår inte i Nordeas prognos för 2018. 

För ytterligare information: 
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel 072 235 05 15
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, tel 073 350 55 99

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents