Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

En femtedel av svenska folket sparar inte alls

Pressmeddelande | 2019-02-26 10:00

En femtedel av svenskarna sparar inte alls, visar en ny undersökning från Nordea. ”Oroande”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. Unga idag är bättre på att spara än tidigare generationer, medan kvinnor ratar börsen i högre grad än männen. Ha inte för mycket pengar på sparkontot, varnar Ingela Gabrielsson.

Buffert, trygghet och ekonomisk frihet är de främsta sparmotiven för svenskarna. Ändå finns det de som inte sparar alls.

- Det är oroande att så många som en av fem inte sparar överhuvudtaget. Här vill jag påminna om fördelarna med ett automatiskt månadssparande som sköter sparandet åt dig. Där ger även ett mindre belopp varje månad resultat, säger Ingela Gabrielsson.

Hela 75 procent sparar för att ha en buffert. Här gäller det att se upp så att inte för mycket skvalpar på sparkontot utan avkastning. Statistik från SCB visar att vi sammanlagt har cirka 1200 miljarder i fondsparande jämförelse med 1800 miljarder på sparkontot när det borde vara tvärtom.

- Ha inte en för stor buffert! Det är lätt hänt att för stor del av sparandet blir kvar på ett sparkonto, men här ska bara bufferten finnas. Annat sparande kan förvaltas bättre, till exempel i fonder, säger Ingela Gabrielsson.

Dela upp ditt sparande i tre delar: en del till buffert, en del till pension och en del för annat långsiktigt sparande, är hennes tips. Sparformen aktier lockar fler män än kvinnor, 40 procent mot 23 procent. Sparkontot är också mer dominerande bland kvinnorna.

- Till kvinnor vill jag ge rådet att ändå överväga att också ha ett aktiesparande för det långsiktiga sparandet för att ha en chans till värdeökning över tid. Sträva efter en sparmix som du känner dig bekväm med, säger Ingela Gabrielsson.

Våra sparmål speglar också våra drömmar, till exempel 32 procent av männen vill bli ekonomiskt oberoende, medan mer jordnära mål som att köpa bostad sticker ut bland de unga. Glädjande är att unga idag är bättre på att spara, jämfört med tidigare generationer. 61 procent av 18–25-åringarna har börjat med eget sparande, medan bara en fjärdedel av dem som är 55 plus hade startat ett sparande i ung ålder.

- Det är ett intressant skifte som skett mellan generationerna. Idag är det så enkelt att starta ett sparande, bland annat genom tillgängligheten via digitala lösningar, säger Ingela Gabrielsson.

Unga har också lättare för att diskutera sitt sparande och pengar överlag. Ungefär en tredjedel av de som är 40 plus diskuterar aldrig detta med någon annan. 

- Idag finns det en ny öppenhet att berätta och diskutera om sin egen ekonomi, och att fråga varandra om råd, bland annat i grupper på Facebook och andra sociala medier. Det är superbra, men mitt tips är att alltid dubbelkolla fakta, säger Ingela Gabrielsson.
   
   
Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18 + år i Sverige av YouGov på uppdrag av Nordea via YouGov Sveriges Internetpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.


För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77
Afroditi Kellberg, presschef, tel. 073-350 55 99
    
   
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents