Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea säljer sitt aktieinnehav i LR Realkredit

Pressmeddelande | 2019-04-11 08:20

Nordea har, tillsammans med övriga ägare, tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i det danska bolåneinstitutet LR Realkredit till Nykredit.

LR Realkredit A/S är ett nischat bolåneinstitut inriktat på finansiering av offentliga bostads- och fastighetsprojekt för sociala, kulturella och pedagogiska ändamål. Nordea är en av flera ägare och innehar 39 procent av aktierna. Nordea har idag, tillsammans med övriga ägare, tecknat avtal om att sälja samtliga aktier till Nykredit.  

– Skälet till att Nordea säljer sitt innehav i LR Realkredit är att vi ska fokusera på vår kärnverksamhet och hitta en bättre långsiktig lösning för LR Realkredit. Med en ensam ägare kan LR Realkredit utveckla och utöka sin verksamhet ytterligare, och mer effektivt dra nytta av sina befintliga tillgångar, säger Bjørn Bøje Jensen, chef för Business Banking Danmark i Nordea. 

Den överenskomna köpeskillingen för Nordeas 39 procent uppgår till cirka 1 md danska kronor. Affären beräknas ge en realisationsvinst på 129 mn euro för Nordea, efter skatt, när den har slutförts. Affären får en marginellt positiv inverkan på kärnprimärkapitalrelationen.

Även om avtalet nu har undertecknats förutsätter slutförandet av affären att berörda myndigheter ger sitt godkännande.  

För ytterligare information:
Bjørn Bøje Jensen, chef för Business Banking Danmark, tel +45 24 95 84 76
Stine Green Paulsen, chef för External Communications Danmark, tel +45 70 80 11 62
  

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents