Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordeas konjunkturrapport: Blekt 2019 – svag tillväxt och stigande arbetslöshet

Pressmeddelande | 2019-05-15 09:00

Avmattningen i svensk ekonomi blir allt tydligare. I år stagnerar såväl tillväxt som arbetsmarknad. Riksbanken höjer inte reporäntan under prognosperioden och risken är att räntan förblir låg väldigt länge. Kronan fortsätter sin kräftgång och utgör en allt större risk.

-Tongivande centralbanker har bytt fot och många ekonomier har hamnat i vänteläge. I Sverige är resursutnyttjandet ännu högt, men draghjälpen från omvärlden är begränsad. Bostadsbyggandet minskar samtidigt som hushållen är avvaktande. Tillväxten dämpas framöver, vilket får arbetslösheten att stiga redan i år, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Den tidigare konjunkturuppgången har inte gjort avtryck i löneökningarna och trenden med måttlig lönetillväxt fortsätter. Det är svårt för Riksbanken att kontrollera inflationen både på kort och på lång sikt. Riksbanken skjuter nästa räntehöjning på framtiden och reporäntan förblir negativ under prognosperioden.

-Det talar för en historiskt mycket svag krona, där riskerna blir alltmer märkbara. Inflationsmålet ska stabilisera ekonomin, men riskerar nu att bli destabiliserande, säger Annika Winsth.

Riksbankens besked att skjuta på nästa räntehöjning är dock lugnande för högt skuldsatta hushåll på kort sikt.

-Utbudet på bostadsmarknaden är för närvarande stort och fler orter än Stockholm lär känna av att bostadsmarknaden är skör. Att räntan förblir låg ger stöd åt bostadsmarknaden, inte minst i Stockholm, säger Annika Winsth.

De negativa effekterna av den svaga kronan är märkbara. Till och med exportbolagen höjer sina röster då de är bekymrade för hur den svaga kronan kan komma att påverka svensk konkurrenskraft på lång sikt.

-I första hand är det importbolagen som drabbas av den svaga kronan. E-handeln gör det svårt för dem att kompensera för kroneffekten genom prishöjningar. Stabilitet och förutsägbarhet är oerhört centralt för alla företag och risken är att kronförsvagningen hämmar investeringsviljan, säger Annika Winsth

Sverige, nyckeltal  2017  2018  2019P  2020P 
BNP, %  2,1  2,3  1,2  1,5 
BNP, kalenderkorrigerad, %  2,4  2,4  1,2  1,3 
Arbetslöshet, %  6,7  6,3  6,4  6,7 
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %  2,0  2,1  1,7  1,5 
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP             1,3  0,7  0,1  -0,4 

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Afroditi Kellberg, presschef, 073 350 55 99
   
   
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com.
www.nordea.com

Documents