Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Liv & Pension flyttar 22 miljarder till hållbart sparande

Pressmeddelande | 2019-07-11 08:00

Nordea Liv & Pension Sverige gör sin största skiftning av investeringar någonsin. Under de sex första månaderna 2019 har 22 miljarder kronor skiftats om från traditionella investeringar till investeringar med lågt koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier. Drygt 420 000 kunder får i och med detta ett mer hållbart pensionssparande.

Under 2018 skiftades 7 miljarder kronor om till investeringar med låga koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier. Det första halvåret 2019 har ytterligare 22 miljarder kronor ställts om. Omställningen innebär att exponeringen mot koldioxidintensiva sektorer har minskats och istället investerats i bolag som anses ligga i framkant med att integrera hållbarhetsaspekter i sin verksamhet.

– Som kapitalägare har vi, förutom att generera en långsiktigt god avkastning till våra pensionssparare, att stort ansvar att bidra till omställningen mot en klimatsmart och hållbar framtid. Det känns därför väldigt bra att vi nu har ställt om nästan 30 miljarder kronor under det senaste året. Det är en viktig del i vår klimatstrategi tillsammans med fortsatt aktivt ägandeskap och påverkansarbete, säger Peter Sandahl, Hållbarhetschef för Nordea Liv & Pension.

Omställningen av de 22 miljarder kronorna har minskat portföljens koldioxidavtryck med uppskattningsvis nära 50 procent. Arbetet är en del av en mer omfattande klimatstrategi där målsättningen är att samtliga investeringar på aggregerad nivå inte ska bidra till en global uppvärmning överstigande 1,5 grader, vilket är den mer ambitiösa linjen av Parisavtalet.

Förändringen berör drygt 420 000 pensionskunder som nu får ett mer klimatsmart och hållbart pensionssparande.

– Vi ser en tydlig ökning av intresset för hållbart sparande och kraven från våra kunder på hållbara pensionsprodukter ökar kraftigt. Vi är också övertygade om att det är positivt för den långsiktiga avkastningen för våra kunder att integrera hållbarhet i vår investeringsstrategi, säger Johan Nystedt, VD för Nordea Liv & Pension.
  

Om Nordea Liv & Pension Sverige
Nordea Liv & Pension Sverige erbjuder pensions-, kapital- och riskförsäkringsprodukter till privatpersoner och företag genom Nordeas kontor i Sverige. Bolaget förvaltade den 31 december 2018 ett kapital om 131 miljarder SEK.
  

För ytterligare information:
Peter Sandahl, Hållbarhetschef Nordea Liv & Pension: 0721 41 07 99
Carl Hemeren, presskommunikatör: 0735 89 23 01
  

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden och bland de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Documents