Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordeas konjunkturrapport: Från kylslaget till frost

Pressmeddelande | 2019-09-04 09:00

Avmattningen i den svenska ekonomin fördjupas och vi räknar med lågkonjunktur. Arbetsmarknaden försämras och arbetslösheten stiger till över 7 procent till våren. I den miljön sänker Riksbanken reporäntan redan i år.

- Inhemsk efterfrågan har utvecklats svagt en längre tid och den förblir dämpad även framöver. Hushållen är försiktiga, investeringarna faller tillbaka och exporten stagnerar, vilket gör att svensk ekonomi hamnar i lågkonjunktur, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Arbetsmarknadens motståndskraft tycks också ha minskat. Sysselsättningen faller och arbetslösheten stiger till över 7 procent.

- Alla indikatorer på arbetsmarknaden pekar åt fel håll. Trots att vår prognos är mer pessimistisk än andra bedömares ser vi en risk att den kan behöva justeras ner ytterligare, säger Annika Winsth.

Kommande avtalsrörelse påverkas av de negativa trenderna på arbetsmarknaden och en svag omvärld. Vi räknar med treåriga avtal på omkring 2 procent per år. Måttliga löneökningar stöttar en vikande arbetsmarknad, men bidrar till dämpad inhemsk inflation.

- KPIF-inflationen förväntas ligga under 1,5 procent stora delar av prognosperioden. Riksbanken sänker reporäntan till -0,50 procent redan i december i år och kronan försvagas till 11 kronor mot euron, säger Annika Winsth.

Handelskonflikt, oroshärdar och global avmattning bidrar till att euroområdet går mot recession. Inte minst tysk ekonomi går svagt, vilket drabbar de nordiska länderna.

- Centralbankerna gör vad de kan för att stödja och penningpolitiken blir därmed fortsatt mycket expansiv. Så expansiv att den på sikt riskerar att kasta in oss i en ny kris, säger Annika Winsth.

Läs hela rapporten här.

Sverige, nyckeltal 2018 2019P 2020P 2021P
BNP, % 2,4 1,3 1,2 1,7
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,5 1,4 1,0 1,6
Arbetslöshet, % 6,3 6,6 7,1 7,2
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % 2,1 1,6 1,5 1,4
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,9 0,0 -0,5 -0,6

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Carl Hemeren, presskommunikatör, 073 589 23 01

 
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Documents