Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Styrelsen för Nordea Bank Abp har utsett Frank Vang-Jensen till ny vd och koncernchef från och med idag

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-09-05 07:00

Nordea Bank Abp – Insiderinformation – Ändring av styrelse/ledning/revisor

Frank Vang-Jensen är för närvarande chef för Personal Banking på koncernnivå och medlem i koncernledningen.

- Frank Vang-Jensen brinner för banksektorn och förstår vilken viktig roll bankerna har i samhället. Vi är mycket glada över att ha slutfört den interna och externa sökprocessen med ett optimalt resultat – Frank Vang-Jensen är en erfaren bankman som omedelbart kan ta över som Nordeas koncernchef. Vi ser fram emot att börja arbeta med Frank Vang-Jensen för att fortsätta skapa tillväxt och förbättra kundupplevelsen, säger styrelsens ordförande Torbjörn Magnusson. 

Frank Vang-Jensen (51) kom till Nordea 2017 som chef för Personal Banking Danmark och landschef för Nordea i Danmark. 2018 utsågs han till chef för Personal Banking på koncernnivå och medlem i koncernledningen. Frank Vang-Jensen fortsätter som chef för Personal Banking tills en ersättare har utsetts. Innan han kom till Nordea arbetade Frank Vang-Jensen på Handelsbanken i många år, senast som verkställande direktör. Han har examen från Handelshögskolan i Köpenhamn. Utnämningen förutsätter myndigheternas godkännande.

- Nordea har potential som inte utnyttjas fullt ut idag. Vi måste snabbt och fortlöpande skapa nya intäkter och öka kostnadseffektiviteten. Och vi måste fortsätta att utveckla kundupplevelsen. Tillsammans med koncernledningen och våra engagerade medarbetare är jag övertygad om att vi kan frigöra all potential i Nordea, säger Frank Vang-Jensen. 

Casper von Koskull stannar kvar i banken till 2020 för att säkerställa en smidig övergång. 

- Jag har känt Frank Vang-Jensen personligen sedan 2017 och haft ett nära samarbete med honom, så jag är övertygad om att styrelsen har valt rätt person och att Frank Vang-Jensen har de yrkesmässiga och personliga färdigheter som krävs för att leda Nordea till nästa nivå, säger Casper von Koskull 

- Casper von Koskull har åstadkommit väldigt mycket i Nordea under tuffa tider. Under hans ledning har Nordea gjort kritiska investeringar i riskhantering och regelefterlevnad liksom i bankens digitala plattformar och tekniska kapacitet. Banken har idag en bättre och enklare struktur inför framtiden än när han tillträdde 2015. Hans genuina och engagerade arbete med kunder har inspirerat och förändrat Nordea. Hela styrelsen vill tacka Casper von Koskull för hans hängiva arbete under åren, säger Torbjörn Magnusson.  

Inbjudan till presskonferens i Helsingfors och Stockholm

Presskonferens Nordea, kl 09.00 (EET), torsdag 5 september 2019 i Helsingfors, Finland 

Torsdagen den 5 september 2019, kl 09.00 (EET), håller Nordea presskonferens i Helsingfors, Finland. Nordeas styrelseordförande, Torbjörn Magnusson, och den tillträdande vd:n Frank Vang-Jensen deltar. 

Plats: Nordeas huvudkontor, Aleksis Kivis gata 7, Helsingfors, Finland. 

Presskonferensen kan följas i realtid via denna länk:  

https://nordea.videosync.fi/2019-09-05-press-conference-0900  

För att delta via telefon, ring något av följande nummer: 
Danmark: +45 35445577 PIN: 84420150#
Finland: +358 981710310 PIN: 84420150#
Sverige: +46 856642651 PIN: 84420150#
Storbritannien: +44 3333000804 PIN: 84420150#
USA: +1 855 8570686 PIN: 84420150# 

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefon.  

Presskonferensen hålls på engelska, och anmälan för att delta görs genom att mejla till kati.tommiska [at] nordea.com (kati[dot]tommiska[at]nordea[dot]com) eller ringa +358 50 382 1391. Av säkerhetsskäl måste giltigt id-kort uppvisas.  

Presskonferens Nordea, kl 13.00 (CET), torsdag 5 september 2019 i Stockholm, Sverige 

Torsdagen den 5 september 2019, kl 13.00 (CET), håller Nordea presskonferens i Stockholm, Sverige. Nordeas styrelseordförande, Torbjörn Magnusson, och den tillträdande vd:n Frank Vang-Jensen deltar. 

Plats: Nordeas svenska huvudkontor, Smålandsgatan 17, huvudentrén, Stockholm, Sverige. 

Presskonferensen kan följas i realtid via denna länk:  

https://nordea.videosync.fi/2019-09-03-press-conference-1300  

För att delta via telefon, ring något av följande nummer: 
Danmark: +45 35445577 PIN: 52976021#
Finland: +358 981710310 PIN: 52976021#
Sverige: +46 856642651 PIN: 52976021#
Storbritannien: +44 3333000804 PIN: 52976021#  
USA: +1 855 8570686 PIN: 52976021#.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefon.  

Presskonferensen hålls på svenska, och anmälan för att delta görs genom att mejla till afroditi.kellberg [at] nordea.com (afroditi[dot]kellberg[at]nordea[dot]com) eller ringa +46 73 350 5599. Av säkerhetsskäl måste giltigt id-kort uppvisas. 

För ytterligare information:
Sara Helweg-Larsen, chef för Group Communication and Branding
+45 22 14 00 00
sara.helweg-larsen [at] nordea.com 

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 EET den 5 september 2019.
 
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.


 

Documents