Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea medgrundare till banbrytande hållbarhetsinitiativ tillsammans med FN och banksektorn

Pressmeddelande | 2019-09-22 20:00

Nordea är den enda nordiska representanten bland de 30 banker som utarbetat principerna för ansvarsfulla banker tillsammans med FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI). I dag undertecknade 130 banker principerna vid en ceremoni inför FN:s generalförsamling i New York. Därmed förbinder sig dessa banker, som är spridda över hela världen och tillsammans har tillgångar på 47 biljoner dollar, att bidra till en hållbar framtid.

När FN:s generalförsamling öppnades i New York i dag, den 22 september 2019, inleddes mötet med den officiella lanseringen av principerna för ansvarsfulla banker. Lanseringen utgör startskottet för det hitintills viktigaste samarbetet mellan den globala banksektorn och FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI). 

”Med principerna för ansvarsfulla banker har Nordea och de övriga 29 bankerna tagit fram ett omfattande ramverk för banker så att de gemensamt kan möta den globala hållbarhetsutmaningen och arbeta mot målen i Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Jag är mycket stolt över att Nordea har kunnat delta så aktivt i utformningen av principerna för ansvarsfulla banker och därmed skapa förutsättningar för ett bättre samhälle. Tillsammans befinner vi oss på en resa mot en hållbar framtid”, säger Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef för Nordea. 

Underlättar för kunderna att göra medvetna, hållbara val  

Genom att underteckna principerna förbinder sig bankerna att ”använda våra produkter, tjänster och affärsrelationer för att främja och skynda på de grundläggande förändringar i våra ekonomier och livsstilar som krävs för att skapa gemensamt välstånd för både dagens och kommande generationer”. 

”FN:s principer för ansvarsfulla banker visar den globala banksektorn hur den kan reagera på, främja och gynnas av en ekonomi som utvecklas på ett hållbart sätt. Bankerna som undertecknar principerna visar att de vill ta ansvar och agera”, sade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres vid lanseringen där över 130 banker deltog med fler än 45 av deras verkställande direktörer. 

Hållbarhet är en viktig del av det vi gör i Nordea – som företag, i vår kreditgivning, i vår investeringsverksamhet och i vår rådgivning. Det gör det möjligt för Nordea att vara en trygg och motståndskraftig bank för våra kunder. Vi vidareutvecklar ständigt våra erbjudanden för att underlätta för våra kunder att göra medvetna, hållbara val. Vi har bland annat gröna bolån för energieffektiva bostadshus, gröna obligationer, gröna företagslån, gröna billån för eldrivna fordon och flera nya hållbarhetsfonder. Vi har även integrerat hållbarhet i vår placeringsrådgivning. 

De sex principerna för hållbara banker i korthet: 

  1. Anpassning: Vi ska anpassa vår affärsstrategi så att den överensstämmer med och bidrar till att vi uppfyller den enskilda individens behov samt samhällsmålen enligt Parisavtalet, FN:s hållbarhetsmål samt relevanta nationella och regionala regler. Vi ska fokusera vårt arbete på områden där vi kan få störst resultat. 

  2. Påverkan: Vi ska ständigt öka vår positiva påverkan och samtidigt minska vår negativa påverkan, och hantera riskerna för människor och miljön som uppstår genom vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster.  

  3. Kunder: Vi ska arbeta på ett ansvarsfullt sätt med våra kunder för att främja en hållbar verksamhet och möjliggöra ekonomisk aktivitet som skapar välstånd både i dag och för kommande generationer. 

  4. Intressenter: Vi ska på ett förebyggande och ansvarsfullt sätt rådfråga, engagera och samarbeta med relevanta intressenter för att uppnå samhällsmålen. 

  5. Styrning och fastställelse av mål: Vi ska fullgöra vårt åtagande att följa dessa principer genom effektiv styrning och en ansvarsfull kultur där vi visar att vi är beslutsamma och beredda att ställas till svars genom att fastställa och offentliggöra mål avseende de områden där vi har störst påverkan. 

  6. Öppenhet och ansvar: Vi ska regelbundet granska hur vi, enskilt och kollektivt, lever efter dessa principer samt vara öppna med och ta ansvar för vår positiva respektive negativa påverkan, och hur vi bidrar till samhällsmålen. 

Den fullständiga versionen av principerna för ansvarsfulla banker och ramdokumenten finns här www.unepfi.org/banking/bankingprinciples.

Mer information om Nordeas hållbarhetsstrategi och konkreta åtgärder finns här https://www.nordea.com/en/sustainability/.

För ytterligare information:
Ylva Hannestad, ställföreträdande chef för Group Sustainable Finance, +46 (0)733 57 74 16
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, +46 (0)73 350 55 99
    
   
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents