Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea: Försämrade utsikter i alla regioner

Pressmeddelande | 2019-09-24 07:00

Samtliga regioner i Sverige står inför en avmattning. Redan i år väntas Småland och Norrland visa på negativa tillväxttal. Dessutom signalerar Stockholms tjänstesektor en rejäl inbromsning. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

Nordeas analys visar att konjunkturavmattningen syns först i Norrland, som med sin stora råvaruindustri är direkt exponerad mot omvärldskonjunkturen. I regionen Norra Sverige har sysselsättningen fallit med fyra procent sedan mitten av 2018.

– Norrland reagerar först, vilket talar för en ytterligare försämring under hösten i resten av landet. Samtidigt har den inhemska ekonomin stått och stampat i över ett års tid, säger Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea.

Stockholms tjänstesektor bromsar in, arbetskraftsbristen faller snabbt och anställningsplanerna är klart lägre nivåer än normalt i Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer i juli.

– Man får gå tillbaka till 2012 för att se en lika stor andel tjänsteföretag som tror på försämrat läge på sex månaders sikt, säger Susanne Spector.

Under hösten väntas sysselsättningen falla i alla regioner. Färre sysselsatta innebär lägre tillväxt.

– Både Småland och Norrland som är industritunga väntas visa negativa tillväxttal redan i år. Och även om storstadsregionerna väntas ha positiva tillväxttal ser vi avmattning och fallande sysselsättning även där, säger Susanne Spector.

Det finns dock regionala ljusglimtar. Byggbranschen är optimistisk om nuläget på många håll, framförallt i Småland, Västsverige och Norrland. Sysselsättningen går också starkt i östra Mellansverige.

Här kan du läsa hela rapporten 

BRP* (%) fasta priser 2017 2018P 2019P 2020P 2021P
Sverige 2,1  2,4  1,3  1,2  1,7 
Västsverige 3,0  2,6  1,5  1,3  1,8 
Sydsverige 3,6  2,2  1,1  0,8  1,3 
Småland med öarna 2,7  1,8  -0,2  -0,4  0,2 
Stockholm 0,9  3,2  2,4  2,6  2,8 
Östra Mellansverige 2,9  1,9  1,1  0,8  1,3 
Norra Mellansverige 0,5  1,0  -0,1  -0,2  0,3 
Norra Sverige 1,7  1,2  -0,3  -0,2  0,5 

*Källa: SCB:s regionalräkenskaper samt Nordea. Siffrorna för 2017 är preliminära och kommer revideras. BRP står för bruttoregionalprodukt och motsvarar tillväxttal (BNP) för riket.

För ytterligare information: 
Susanne Spector, senioranalytiker, tel. 010 157 1625
Carl Hemeren, presskommunikatör, tel. 073 589 2301

Om Regionala Utsikter
Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport som ges ut två gånger per år. Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige. Prognosen fram till 2019 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi som fördelas på Sveriges olika regioner*. Nästa uppdatering av Regionala Utsikter kommer våren 2020.

Regionerna i rapporten är indelade efter följande: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län), Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) samt Norra Sverige (Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län).

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden och bland de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Documents