Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea har slutfört försäljningen av Luminor till Blackstone

Pressmeddelande | 2019-09-30 14:45

Den 13 september 2018 offentliggjorde Nordea Bank Abp och DNB ett avtal om att gemensamt sälja 60 procent av Luminor till ett konsortium som leds av riskkapitalfonder förvaltade av Blackstone (”Blackstone”). Som tidigare meddelats förutsatte försäljningen sedvanligt godkännande från berörda myndigheter. Dessa godkännanden har nu erhållits och affären har idag slutförts.
 
 
Nordeas beslut att sälja aktieinnehavet i Luminor är ett led i bankens övergripande ambition att förenkla och fokusera sin verksamhet till de nordiska marknaderna och bli en ännu bättre bank för sina kunder.

Som meddelades i samband med offentliggörandet av affären den 13 september 2018, har Nordea och Blackstone dessutom tecknat avtal om framtida försäljning av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent. Den framtida försäljningen är förenad med vissa villkor men förväntas kunna slutföras under de tre närmaste räkenskapsåren.

Försäljningen får en positiv effekt på Nordeas kärnprimärkapitalrelation med cirka 10 punkter genom slutförandet av affären. Nordea har redan fått ECB:s godkännande att från och med andra kvartalet 2019, för tillsynsändamål, redovisa innehavet i Luminor i enlighet med kapitalandelsmetoden. Detta påverkade kärnprimärkapitalet positivt med cirka 10 punkter, vilket redovisades i det finansiella resultatet för andra kvartalet. Affärens totala positiva effekt på kärnprimärkapitalrelationen är därför cirka 20 punkter. Efter försäljningen av Nordeas totala ägarandel i Luminor, och då Luminor har återbetalat finansieringen som tillhandahållits av Nordea, väntas den positiva effekten (pro forma) på Nordeas kärnprimärkapitalrelation bli cirka 40 punkter.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel. 072 235 05 15
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. 073 350 55 99
  

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents