Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Förändringar i Nordeas organisation och ledning

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-12-17 14:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor

Nordea Bank Abp har beslutat om förändringar i organisationsstrukturen för att stödja de tre prioriteringar som presenterades tidigare under hösten – att genomföra initiativ för ökade intäkter, optimera vår operativa effektivitet och skapa positiva kundupplevelser. Vidare utser Nordea Sara Mella till chef för Personal Banking, Christina Gadeberg till chef för Group People och Erik Ekman till chef för Group Business Support.

Sara Mella tillträder omedelbart som chef för Personal Banking och som medlem i Group Leadership Team. Sara Mella utsågs till tillförordnad chef för Personal Banking i september 2019. Dessförinnan var hon chef för Personal Banking Finland. Sara Mella är född 1967 och har en magisterexamen i nationalekonomi från Tammerfors universitet.

Christina Gadeberg tillträder omedelbart som chef för Group People och som medlem i Group Leadership Team. Christina Gadeberg utsågs till tillförordnad chef för Group People i september 2019 och innan dess var hon chef för People Business Partners och chef för People i Nordea Asset & Wealth Management. Christina Gadeberg är född 1970 och har en examen i företagsekonomi från Copenhagen Business School.

– Jag är stolt över att idag kunna presentera nya permanenta chefer för Personal Banking och Group People. Både Sara Mella och Christina Gadeberg tog sig an de vakanta rollerna tidigare under året och har visat från dag ett att de är fantastiska ledare och att de båda har vad som krävs av en medlem i Group Leadership Team. Jag är glad att de har tackat ja till sina roller på permanent basis och till att ingå i Nordeas Group Leadership Team. De kommer båda att bidra med stort värde genom sin breda erfarenhet, integritet, affärskänsla och starka laganda. Sara har det som krävs för att vidareutveckla vår Personal Banking-verksamhet och få den att växa. Sara brinner dessutom för att ständigt förbättra kundupplevelsen. Christina har djupgående kunskaper inom HR-området och känner starkt för att genom sin roll hjälpa verksamheten att prestera bättre, säger vd och koncernchef Frank Vang-Jensen.

Nordea anpassar organisationsstrukturen från 1 januari 2020. Affärsområdena får stärkt befogenhet att, med stöd från koncernfunktionerna, vidta de åtgärder som krävs för att uppnå Nordeakoncernens viktigaste prioriteringar – att genomföra initiativ för ökade intäkter, optimera vår operativa effektivitet och skapa positiva kundupplevelser.

Enheten Group Business Risk Management avvecklas och dess arbetsuppgifter överförs till affärsområdena, Group Risk & Compliance och till andra koncernfunktioner. I den nya organisationen sker en omfördelning av roller och ansvar mellan första och andra försvarslinjen. Den nuvarande COO-organisationen har fått en översyn och byter namn till Group Business Support. Det innebär att affärsstödsfunktionen nu är rustad för att stödja verksamhetens prioriteringar till fullo. Den nya organisationen kommer att ge en tydligare ansvarsfördelning, eliminera överlappningar och dra nytta av synergier.

Erik Ekman, som idag är chef för Commercial & Business Banking och tillförordnad chef för Group Business Risk Management, har utsetts till chef för Group Business Support från den 1 januari 2020 och fortsätter även som medlem av Group Leadership Team. Erik Ekman är född 1969 och har en doktorsexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet. En ny chef för Business Banking kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

– Erik Ekman har en bred erfarenhet från olika befattningar inom flera affärsområden i Nordea. Han har arbetat i banken sedan 2008 och varit medlem i Group Leadership Team sedan 2015. Hans starka affärskänsla och djupgående kunskaper inom områden som risk, data och processer, gör att han passar perfekt för den här nya rollen som chef för Group Business Support, säger vd och koncernchef Frank Vang-Jensen.

Utnämningarna förutsätter myndigheternas godkännande.

I samband med organisationsförändringarna och i syfte att bättre reflektera den nya organisationen och dess förändrade roller och ansvarsfördelning, ändras även namnen på följande av Nordeas affärsområden samt koncernledningen (Group Executive Management) med omedelbar verkan: Commercial & Business Banking byter namn till Business Banking, Wholesale Banking har döpts om till Large Corporates & Institutions och Group Executive Management (GEM) kallas hädanefter för Group Leadership Team (GLT).

– Den här hösten gick vi in i en ny fas med fokus på genomförande och en vision om att bli en stark och personlig finansiell partner för alla våra kunder. Dessa förändringar innebär att vi nu står starka och rustade att uppnå våra prioriteringar, säger vd och koncernchef Frank Vang-Jensen.
 

För ytterligare information:
Sara Helweg-Larsen, chef för Group Communication and Branding, +45 22 14 00 00
sara.helweg-larsen [at] nordea.com
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.00 EET den 17 december 2019.

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents