Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordeas konjunkturrapport: Morgonluft

Pressmeddelande | 2020-01-29 09:00

Svensk ekonomi vänder uppåt och hushållen gör comeback. En stark förmögenhetsutveckling och Riksbanken som är fast på nollan ökar hushållens konsumtionslust.

- Svensk ekonomi är på väg ut ur en mild lågkonjunktur. Resursutnyttjandet faller visserligen i närtid, men tillväxten bottnar nu. Redan till hösten ser det ljusare ut då BNP-tillväxten ökar på bred front, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Hushållen tar över som motor från exportsektorn, vilken tillfälligt utvecklas svagare. En dämpad världskonjunktur sätter sina spår och det dröjer till senare i år innan återhämtningen inom exportsektorn blir mer påtaglig.

- En stark utveckling på aktiemarknaden och bostadspriser som stiger har gett klirr i kassan för hushållen. Under tredje kvartalet i fjol var den finansiella förmögenheten hela 840 miljarder kronor högre än ett år tidigare. Det motsvarar närmare 40 procent av disponibel inkomst, säger Annika Winsth.

Den kommunala sektorn har fått mer resurser och tillsammans med befolkningsökningen talar det för att såväl kommunala investeringar som konsumtion bidrar positivt till BNP-tillväxten.

Arbetsmarknaden ligger senare i konjunkturcykeln och fortsätter att försvagas. Sysselsättningen stiger endast svagt och arbetslösheten närmar sig 7,5 procent i höst. Den ligger sedan kvar där under nästa år.

- Låga energipriser och en stabilisering av kronan talar för att Riksbanken inte når inflationsmålet. Riksbanken bedöms ändå ligga kvar på nollan då den vill undvika minusränta, säger Annika Winsth.

Coronaviruset skapar osäkerhet, men andra oroshärdar har blivit mindre påtagliga under senare tid. Världskonjunkturen stabiliseras även om konjunkturen i USA blir sämre innan den blir bättre. Risken för recession har minskat och i euroområdet bottnar tillväxten nu.

Sverige, nyckeltal   2018 2019P 2020P 2021P
BNP, %   2,2 1,1 1,1 1,9
BNP, kalenderkorrigerad, %   2,3 1,1 0,8 1,8
Arbetslöshet, %   6,3 6,8 7,3 7,4
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %   2,1 1,7 1,3 1,4
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP   0,9 0,5 -0,1 -0,4

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Carl Hemeren, presskommunikatör, 073 589 23 01
 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents