Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle
Sunset on a cute little cottage in the archipelago

Växande skulder ökar riskerna i kommunerna

Pressmeddelande | 2020-02-18 07:00

Kommunernas skulder ökar snabbt i alla delar av landet och har nått rekordnivåer. Det sätter press på kommunernas ekonomi framöver. Samtidigt får kommunerna ingen draghjälp av konjunkturen i närtid.

Växande och åldrande befolkning sätter press på kommunerna. På tjugo år har de totala skulderna nästan fördubblats, och i en av tio kommuner har skulden per invånare ökat med 50 procent eller mer de senaste tre åren.

– Kommunernas skulder har aldrig varit så här stora. De senaste tre åren har skulderna ökat snabbast i Västsverige, Östra Mellansverige och Stockholm medan skulden per invånare är högst i Mellersta Norrland, säger Nordeas senioranalytiker Susanne Spector.

Nordeas analys visar att kommunernas skuldsättning balanseras av att tillgångarna också ökar. Däremot kan räntekostnaderna bli en utmaning för kommunernas budget om räntan stiger.

– Ett sätt att möta högre räntor kan paradoxalt nog vara att låna mer pengar. Det beror på att utrymmet att finansiera investeringar med egna medel minskar om räntekostnaderna stiger och intäkterna inte ökar i samma takt. Annars väntar skattehöjningar eller så måste framtida regeringar skjuta till mer pengar till kommunerna, säger Susanne Spector.

Konjunkturmässigt får kommunerna ingen draghjälp i närtid. Sysselsättningsutvecklingen är dämpad i alla regioner, vilket innebär att kommunernas skatteintäkter ökar långsamt. Den globala avmattningen syns särskilt i de mer industritunga regionerna. Redan i slutet av 2020 finns det dock tecken på en bredare konjunkturuppgång.  

– Den svenska lågkonjunkturen blir mild. Hushållen tar över som tillväxtmotor samtidigt som exporten växlar ner i närtid. Det innebär att tillväxten blir mer koncentrerad till storstadsregionerna under 2020, säger Susanne Spector.
   

   
Här kan du läsa rapporten Regionala Utsikter

För ytterligare information:
Susanne Spector, senioranalytiker, tel. 010 157 16 25
Carl Hemeren, presskommunikatör, tel. 073 589 23 01

Om Regionala Utsikter
Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport som ges ut två gånger per år. Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige. Prognosen fram till 2019 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi som fördelas på Sveriges olika regioner*. Nästa uppdatering av Regionala Utsikter kommer hösten 2020.

*Regionerna i rapporten är indelade efter följande: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län), Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län), Mellersta Norrland (Jämtlands och Västerbottens län) samt Övre Norrland (Västernorrlands och Norrbottens län).

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Economic Outlook