Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea har publicerat sin årsredovisning, hållbarhetsrapport och ersättningspolicy för styrande organ

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-02-27 09:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Bokslut och verksamhetsberättelse

I dag publicerade Nordea sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen innehåller revisorgranskade finansiella rapporter, förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten. I dag publicerade Nordea även sin ersättningspolicy för styrande organ och sin hållbarhetsrapport för 2019.

Årsredovisningen kan hämtas på nordea.com. Bolagsstyrningsrapporten, ersättningsredogörelsen med ersättningsrapport för 2019, ersättningspolicyn för styrande organ och hållbarhetsrapporten finns också på nordea.com.

Ersättningspolicyn för styrande organ utgör ett ramverk för ersättningen till styrelseledamöterna, vd:n och koncernchefen samt ställföreträdande vd:n. Styrelsen har föreslagit att ordinarie bolagsstämma 2020 genom ett rådgivande beslut ska fastställa ersättningspolicyn för styrande organ att tillämpas fram till den ordinarie bolagsstämman 2024.

Dokument:

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 72 235 05 15
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 733 505 599

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl.10.00 EET den 27 februari 2020.
 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents