Nordea tillkännager förebyggande åtgärder inför bolagsstämman den 25 mars 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-03-16 08:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Kallelse till årsstämma

 

För att minska risken för spridning av coronaviruset har Nordea Bank Abp (”Nordea”) beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder inför den ordinarie bolagsstämman som hålls onsdagen den 25 mars 2020 kl 13.00 EET i Messukeskus i Helsingfors. Nordea understryker att aktieägare kan följa stämman via en direktsändning och utöva sin rösträtt via en centraliserad fullmaktstjänst, i enlighet med instruktionerna nedan, istället för att närvara fysiskt på stämman. Bolagsstämman kommer att hållas vid samma tidpunkt och på samma plats som tidigare meddelats, men personer som har anmält sig till bolagsstämman emottas från och med kl. 12.00 EET istället för kl. 11.00 EET som tidigare meddelats i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman.

 

Syftet med de förebyggande åtgärderna är att säkerställa Nordeas aktieägares, medarbetares och andra intressenters säkerhet och välbefinnande och följa de finska Regionförvaltningsverkens beslut utfärdat den 13 mars 2020 som förbjuder alla evenemang med över 500 deltagare fram till den 12 april 2020. För att iaktta de restriktioner som införts av de finska myndigheterna och samtidigt slå vakt om aktieägarnas rättigheter kommer Nordea att vidta följande åtgärder:

 

  • Aktieägare som väljer att inte närvara personligen vid bolagsstämman erbjuds en direktsändning av stämman via internet. En länk till direktsändningen via internet skickas till alla aktieägare som har anmält sig. Instruktioner för anmälan till bolagsstämman finns här: www.nordea.com/sv/ordinarie-bolagsstaemma;
    och
  • Aktieägare kommer att kunna utöva sin rösträtt på bolagsstämman utan att närvara fysiskt. Det gör de genom att använda sig av en centraliserad fullmaktstjänst avseende ombud. Ytterligare instruktioner om fullmakter/ombud har publicerats på www.nordea.com/sv/ordinarie-bolagsstaemma.

 

Det går inte att ställa frågor eller rösta via direktsändningen. Aktieägare som väljer att inte närvara vid stämman personligen måste ge fullmakt åt ett ombud för att kunna utöva sin rösträtt. Aktieägare som önskar ge fullmakt åt ett ombud hittar dokument och instruktioner för ändamålet via länken ovan. Fullmakter ska lämnas till Nordea senast kl. 16.00 EET den 23 mars 2020.

 

Stämman kommer att hållas så kort och koncis som möjligt. Nordea kommer också att vidta följande åtgärder på platsen för stämman:

 

  • förbättrade hygienmöjligheter,
  • kaffe eller förfriskningar kommer inte att serveras före bolagsstämman,
  • styrelseledamöternas och koncernledningens deltagande minimeras, och
  • antalet externa gäster begränsas.

 

För att säkerställa Nordeas aktieägares, medarbetares och andra intressenters säkerhet och välbefinnande, kommer ledamöter i aktieägarnas nomineringsråd, styrelseledamöter, revisorer, företrädare för ledningen och medarbetare i Nordea noga att följa de restriktioner som utfärdats av finska THL, Institutet för hälsa och välfärd (https://thl.fi/en/web/thlfi-en), när de avgör huruvida de ska närvara vid stämman personligen eller inte. Aktieägare, biträden och ombud ombeds vänligen att göra detsamma. Vidare vill Nordea uppmana personer som tillhör en högriskgrupp enligt finska THL:s definition att inte närvara vid bolagsstämman personligen.

 

Nordea bevakar dagligen händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset, följer finska myndigheters rekommendationer och beslut samt kommer att uppdatera åtgärderna ovan om så behövs.

 

Den senaste informationen om den ordinarie bolagsstämman publiceras och uppdateras på www.nordea.com/sv/ordinarie-bolagsstaemma .

 
 
För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel. +46 72 235 05 15
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 73 350 55 99

 

 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 09.00 EET den 16 mars 2020.
 


Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents