Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea ställer in sin ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2020 och kommer att kalla till ny stämma som planeras till den 14 maj 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-03-23 12:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Kallelse till årsstämma

Mot bakgrund av coronautbrottet och de restriktioner som finska myndigheter har infört i samband med detta, har Nordea Bank Abp:s styrelse beslutat att ställa in den ordinarie bolagsstämman som skulle ha hållits den 25 mars 2020. Detta för att säkerställa Nordeas aktieägares, medarbetares och andra intressenters säkerhet och välbefinnande.

Nordea avser att hålla sin ordinarie bolagsstämma den 14 maj 2020, och kommer att följa alla rekommendationer och beslut utfärdade av finska myndigheter i syfte att säkerställa Nordeas aktieägares, medarbetares och andra intressenters säkerhet. En ny kallelse till den ordinarie bolagsstämman publiceras så snart detta är praktiskt möjligt.

   
För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel. +46 72 235 05 15
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 73 350 55 99

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 13:00 EET den 23 mars 2020.

   
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents