Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank Abp:s styrelse föreslår att beslutet om utdelning skjuts upp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-03-31 21:15

Nordea Bank Abp – Insiderinformation

Mot bakgrund av covid-19-pandemin och den rekommendation som Europeiska centralbanken (ECB) med anledning av detta utfärdade den 27 mars 2020, föreslår Nordeas styrelse att beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 skjuts upp och ändrar därmed sitt utdelningsförslag till den ordinarie bolagsstämman som planeras till den 14 maj 2020.

ECB anser att det är viktigt att bankerna bevarar kapital för att bibehålla sin kapacitet att stötta ekonomin i ett läge med förhöjd osäkerhet till följd av covid-19. Därför rekommenderar ECB att betydande kreditinstitut, åtminstone fram till den 1 oktober 2020, avstår från att lämna utdelningar, inte gör några oåterkalleliga åtaganden om att betala utdelningar för räkenskapsåren 2019 och 2020, samt avstår från återköp av egna aktier som syftar till att återföra kapital till aktieägarna.

Nordea är en av de starkast kapitaliserade bankerna i Europa. Styrelsen har emellertid förståelse för den osäkerhet som covid-19 orsakar och instämmer i att alla banker måste vidta åtgärder för att stötta samhället och ekonomin i Europa. I enlighet med ECB:s rekommendation föreslår därför styrelsen att beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 skjuts upp. Styrelsen föreslår att den ordinarie bolagsstämman, som planeras till den 14 maj 2020, bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet skulle gälla fram till den ordinarie bolagsstämman 2021. Styrelsen avser att följa den rekommendation som utfärdats av ECB och avstå från att besluta om någon utdelning med stöd av bemyndigandet före den 1 oktober 2020. Nordea kommer att publicera eventuella beslut om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen.

Den ordinarie bolagsstämman 2021 kommer att besluta om vinstdispositionen för räkenskapsåret 2020 efter förslag från styrelsen som förväntas publiceras under första kvartalet 2021.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel. +46 72 235 05 15
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 73 350 55 99

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 21.15 CET den 31 mars 2020.

   
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents