Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea investerar i obligationer som ska lindra konsekvenserna av Covid-19

Pressmeddelande | 2020-04-08 09:50

Nordea Liv & Pension har, tillsammans med Nordea Asset Management, båda en del av Nordeakoncernen, investerat totalt 640 miljoner kronor i två olika sociala obligationer. Syftet är att finansiera projekt för att lindra effekterna av covid-19.

Investeringarna på 640 miljoner kronor har gjorts i en obligation som givits ut av International Finance Corporation, som är en del av Världsbanken, samt i ytterligare en obligation som Nordiska Investeringsbanken givit ut. Medlen i obligationerna är öronmärkta och kommer att finansiera projekt som ska lindra de ekonomiska och sociala konsekvenserna orsakade av covid-19-pandemin, främst inom hälso- och sjukvård, utbildning samt finansiering till småföretag.

– I extraordinära tider krävs extraordinära insatser och det är en självklarhet att vi är med och stöttar olika aktiviteter och aktörer som vidtar åtgärder för att minska de negativa effekterna som uppstått till följd av corona-utbrottet säger Johan Nystedt, VD Nordea Liv & Pension.

Exempelvis kommer obligationsdelen i Nordeas Generationsfonder, fonder som framför allt erbjuds till Nordeas kunder som sparar inom premiepension, ha innehav i dessa obligationer.

- I vår investeringsprocess strävar vi efter att integrera hållbarhetsaspekter och socialt ansvarstagande, och det här är ett bra exempel på det. Genom investeringen i dessa två obligationer kan vi vara med och bidra till att minska de hälsomässiga och ekonomiska effekterna av coronaviruset, säger Anette Eineljung, ränteförvaltningschef på Nordea Asset Management.
 

För ytterligare information:
Carl Hemeren, presskommunikatör, Nordea, 0735 89 23 01
 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents