Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Förändringar i Nordea Bank Abp:s innehav av egna aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-05-04 19:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag överlåtit totalt 1 040 750 egna aktier, som innehades av bolaget, utan vederlag till deltagare i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Utifrån styrelsens beslut som meddelades den 28 april 2020 har Nordea överlåtit 862 041 egna aktier, som innehades av bolaget, för att fullgöra sina åtaganden gentemot deltagarna i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Vidare överläts 178 709 egna aktier, som innehades av bolaget, till deltagare i LTIP 2012 för att fullgöra Nordeas åtaganden enligt programmet.

Efter överlåtelsen innehar Nordea 8 198 144 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel. +46 72 235 05 15
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 73 350 55 99

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 20.00 EET den 4 maj 2020.
 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents