Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas konjunkturrapport: Hopp finns för ekonomin

Pressmeddelande | 2020-05-27 09:00

Svensk ekonomi har varit i fritt fall, med betydande risker på arbetsmarknaden. Samtidigt kan vi ha det värsta raset bakom oss och hushållen har viss motståndskraft.

- De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har fått mycket stora effekter på världshandeln och på svensk ekonomi. Än så länge övervintrar många företag med permitteringar och andra stöd, men utvecklingen under hösten blir avgörande för företagens livskraft och därmed för arbetsmarknaden, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Riksbanken och Riksgälden har agerat kraftfullt genom att säkra kreditförsörjningen. Även regering och riksdag har sjösatt massiva stödåtgärder. Men risken finns ändå att det inte räcker och att det krävs mer stimulanser och stödåtgärder då återhämtningen tycks dra ut på tiden.

- Nordea räknar med ytterligare 100 miljarder kronor i finanspolitiskt stöd i år. Omställningsstödet kan behöva förlängas och hushållen stöttas när återhämtningen ska påbörjas. Kommuner och landsting var hårt pressade redan innan krisen och skattehöjningar som lösning i detta läge är inte troligt, säger Annika Winsth.

Nuvarande kris är en extern chock och hushållen har därmed en hyggligt stabil finansiell ställning. Många tidigare kriser har kännetecknats av ett behov av rätta till hushållens balansräkningar, vilket ofta drar ut på tiden.

- Nedgången i hushållens konsumtion är påtaglig i närtid och det sköra läget på bostadsmarknaden utgör en risk. Men återhämtningen kan ske relativt snabbt om oron för smittspridning och risken för arbetslöshet mildras, säger Annika Winsth.

Trots mycket låg inflation sänker inte Riksbanken räntan under prognosperioden. Fokus är snarare på att stötta företagen i ett mycket utsatt läge. Den svaga ekonomiska utvecklingen talar för fortsatt mycket låga räntor och att kronan förblir svag så länge riskaptiten är låg.

Produktionen och den ekonomiska aktiviteten var sannolikt som lägst i april i många länder. En viss återhämtning har börjat. Vi vet dock fortfarande inte hur länge vi tvingas leva med restriktioner på grund av viruset och riskerna är därmed fortsatt påtagliga.

Sverige, nyckeltal 2018 2019 2020P 2021P
BNP, % 2,2 1,2 -5,8 4,1
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,3 1,3 -6,0 4,0
Arbetslöshet, % 6,3 6,8 9,1 9,6
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % 2,1 1,7 0,2 1,3
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,8 0,5 -8,0 -4,0

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Carl Hemeren, presskommunikatör, 073 589 23 01
 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents