Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea utser Ulrika Romantschuk till chef för Brand, Communications and Marketing

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-07-31 09:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor

Ulrika Romantschuk blir Nordeas nya chef för Brand, Communications and Marketing. Hon kommer även att ta plats i koncernledningen.

Ulrika Romantschuk, 54, är i dag Executive Vice President för Communications and Branding i Fazer-koncernen och hon har varit medlem i koncernledningen sedan 2005. Hon har även erfarenhet från finanssektorn som kommunikationschef hos Aktia Bank Apb och informatör hos Nordiska Investeringsbanken. Ulrika har en politices kandidatexamen från svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

”Det glädjer mig att berätta att Ulrika Romantschuk blir vår nya chef för Brand, Communications and Marketing. Hon har en stark meritlista på varumärkes-, kommunikations- och marknadsföringsområdet, hon vet hur man förverkligar strategier, hon förstår relationen mellan företag och konsument, hon har erfarenhet från den nordiska finanssektorn och hon är en mycket rutinerad ledare. Ulrika Romantschuk kommer att hjälpa oss att få en starkare kontakt med våra kunder och andra intressenter”, säger vd och koncernchef Frank Vang-Jensen.

”Jag ser fram emot att börja arbeta på Nordens ledande bank och att tillsammans med mitt team göra Nordeas varumärke synligare och skapa ett kundengagemang som stödjer Nordeas tillväxtstrategi”, säger Ulrika Romantschuk.

Utnämningen förutsätter godkännande från tillsynsmyndigheterna.

Ulrika Romantschuk tillträder sin tjänst den 1 november 2020.


För ytterligare information:
Sara Helweg-Larsen, chef för Group Communication, +45 22 14 00 00
sara.helweg-larsen [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.00 EET den 31 juli 2020.


Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents