Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas konjunkturrapport: Laddat för kick-start

Pressmeddelande | 2020-09-02 09:00

Den ekonomiska krisen ser inte ut att bli lika djup som befarat. Efter fritt fall i våras studsar ekonomin upp igen. Några större stimulanspaket behövs därmed inte.

– Den ekonomiska nedgången var dramatisk i våras. Men svensk ekonomin växer nu på bred front och redan till nästa sommar är BNP-nivån tillbaka där den var före krisen, säger Annika Winsth Nordeas chefekonom.

Återhämtningen inleddes i juni och förutsättningarna ser fortsatt goda ut. Risken för bakslag och en kraftigt ökad smittspridning går inte att utesluta, men det finns även möjligheter för en bättre utveckling. Till exempel kan tillväxten i Sverige bli högre än beräknat i denna rapport - inte minst efterfrågan från våra grannländer är solid.

– Arbetslösheten toppar nu och varslen stabiliserades på en normal nivå redan under sommaren. Det samtidigt som antalet nya lediga platser vänder upp och delar av de stora varsel som lades i våras inte tycks resultera i uppsägningar, fortsätter Annika Winsth.

Bostadspriserna förväntas stiga med 6 procent i år. Tillsammans med en ljusning på arbetsmarknaden ger det hushållen tillförsikt.

– Några allmänna och större stimulanspaket för att starta igång ekonomin behövs därmed inte. Riktade stöd till särskilt drabbade sektorer och åtgärder för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden är däremot motiverade. Kloka strukturåtgärder, och då inte minst inom utbildning, bör alltid vara i fokus, säger Annika Winsth.

Riksbanken har parkerat styrräntan på nollan trots lågt kostnadstryck. Istället använder sig Riksbanken av sin balansräkning. Ränteskillnaderna mot omvärlden har minskat, vilket har gjort kronan mer attraktiv. Kronan stabiliseras på en starkare nivå jämfört med de senaste åren.

Även globalt ser det nu ljusare ut. Den för Sverige så viktiga världshandeln kommer igång igen i takt med att länder öppnar upp.

Sverige, nyckeltal 2018 2019 2020P 2021P 2022P
BNP, % 2,0 1,3 -3,2 4,1 2,0
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,1 1,3 -3,5 4,0 2,0
Arbetslöshet, % 6,3 6,8 8,5 8,5 7,4
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % 2,1 1,7 0,5 1,1 1,0
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,8 0,4 -4,3 -3,3 -1,5

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Carl Hemeren, presskommunikatör, 073 589 23 01
 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents